Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författararbete Harry Potter

Skapad 2019-05-06 11:23 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Detta är en matris till den skriftliga slutuppgiften om Harry Potter.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Detta är en matris till den skriftliga slutuppgiften om Harry Potter.

Rubrik 1

E
C
A
Skriva text
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. DETTA VISAR DU GENOM ATT: - Innehållet stämmer överens med uppgiften. - Du använder ett enkelt och vardagligt språk/ordval. - Meningarna är enkla och har lite variation. - Du använder dig till viss del av skrivregler som styckesindelning, skiljetecken och korrekt stavning. - Du kan delvis skilja på talspråk och skriftspråk.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. DETTA VISAR DU GENOM ATT: - Innehållet stämmer överens med uppgiften. - Du använder ett varierat ordval som passar till ämnet. - Din meningsbyggnad är relativt varierad. Du använder dig av skrivregler som styckesindelning, skiljetecken och korrekt stavning. - Du skiljer på talspråk och skriftspråk.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. DETTA VISAR DU GENOM ATT: - Innehållet stämmer väl överens med uppgiften. - Ordvalet är varierat samt passar till ämnet. - Din meningsbyggnad är varierad och god. Du använder dig av skrivregler på ett säkert och korrekt sätt vid styckesindelning, skiljetecken och korrekt stavning. - Du använder dig av ett gott skriftspråk.
Söka, välja ut och sammanställa
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. DU VISAR DET GENOM ATT: - Du utgår från de källkritiska frågorna i uppgiften. -Du har med en källförteckning. - Du resonerar kring källornas trovärdighet och ger något exempel som stöd till ditt resonemang
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. DU VISAR DET GENOM ATT: - Du utgår från de källkritiska frågorna i uppgiften. - Du har med en källförteckning. - Du resonerar kring källornas trovärdighet och ger exempel som stöd för ditt resonemang
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. DU VISAR DET GENOM ATT: - Du utgår från de källkritiska frågorna i uppgiften. - Du har med en källförteckning. - Du resonerar kring de olika källornas trovärdighet och ger goda exempel som förstärker för ditt resonemang
Verket & upphovsmannen
Du kan föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. DU VISAR DETTA GENOM ATT: - Du presenterar några fakta om författaren. - Du ger några enkla exempel på kopplingar mellan författaren och historien om Harry Potter.
Du kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. DU VISAR DETTA GENOM ATT: - Du presenterar några väl valda fakta om författaren. - Du ger tydliga exempel på kopplingar mellan författaren och historien om Harry Potter. Exemplen motiveras och du gör ett försök till analys.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. DU VISAR DETTA GENOM ATT: Du presenterar några väl valda fakta om författaren och använder dessa i din analys. - Du ger tydliga exempel på kopplingar mellan författaren och historien om Harry Potter. Exemplen motiveras och utvecklas och analyseras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: