Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyssna klass E

Skapad 2019-05-07 08:44 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Steg 1-5 i Bygga svenska för gymnasieskolan. I denna matris ingår observationspunkterna för Lyssna.
Gymnasieskola 1 – 9 Svenska som andraspråk

Lyssna - Steg 1

Har inte bedömts ännu
Eleven...
urskiljer med stöd av sammanhanget explicit uttryckt information i anpassat talat språk av begränsat omfång, där innehållet är känt och bearbetat
visar en övergripande förståelse av anpassat talat språk av begränsat omfång, till exempel genom att peka på en bild eller ett föremål, utföra något eller med något ord säga vad det handlar om

Lyssna - Steg 2

Har inte bedömts ännu
Eleven...
urskiljer med stöd av sammanhanget explicit uttryckt information i anpassat talat språk av begränsat omfång
visar en övergripande förståelse av anpassat talat språk av begränsat omfång, till exempel genom att ställa och svara på enkla frågor
förstår och följer en vanlig instruktion i flera steg med stöd av sammanhanget
uppfattar och förstår frekventa vardags- och ämnesrelaterade ord och fraser som lärare tagit upp i undervisningen

Lyssna - Steg 3

Har inte bedömts ännu
Eleven...
urskiljer med stöttning explicit och viss implicit uttryckt information i normal talhastighet, till exempel i samtal, lärargenomgångar och uppläsningar
visar en övergripande förståelse av sammanhållet tal, till exempel genom att kortfattat kunna återge huvudinnehållet i en genomgång eller ett tv-program
visar prov på en fördjupad förståelse genom att dra egna slutsatser, till exempel utifrån en berättad historia eller ett tv-program, och svarar som Varför tror du att …?

Lyssna - Steg 4

Har inte bedömts ännu
Eleven...
urskiljer både explicit och implicit information i längre sammanhållet vardags- och ämnesrelaterat tal i normal talhastighet. Mer avancerade strukturer, till exempel satsförkortningar och passiva satser, kan vara svåra att tolka. För att förstå längre ämnesrelaterat tal behöver eleven olika former av visuellt stöd
visar en övergripande och fördjupad förståelse av både vardags- och ämnesrelaterat tal, till exempel genom att sammanfatta, tolka och reflektera över innehållet
deltar i spontana och styrda samtal i ämnesundervisningen genom att ställa och svara på frågor och visar förståelse genom att kommentera och bygga vidare på det andra har sagt

Lyssna - Steg 5

Har inte bedömts ännu
Eleven...
urskiljer explicit och implicit uttryckt information i längre vardags- och ämnesrelaterat tal i normal talhastighet
visar en övergripande och fördjupad förståelse av längre vardags- och ämnesrelaterat tal genom att sammanfatta, tolka och reflektera över innehållet
deltar ledigt i spontana och styrda samtal i ämnesundervisningen samt visar förståelse och bidrar till att bredda och fördjupa samtalen genom att kommentera och bygga vidare på det andra har sagt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: