👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht år 2

Skapad 2019-05-07 13:39 i Kronaskolan F-3 Ale
Jag har utgått från Skolverkets bedömningsstöd, LGR11 och vårat material som bland annat är Koll på matematik.
Grundskola 2 Matematik

Under hösten kommer vi att arbeta med bland annat volym, att hitta strategier och se samband när det gäller addition och subtraktion, vi kommer även att titta lite på positionssystemet. Vi kommer att arbeta med detta genom att diskutera, öva oss i våran matematikbok, spela spel, ha problemlösning och arbeta med praktiskt material.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Addition/Subtraktion-samband
  • Ma   3
Jag kan med hjälp av min lärare se samband: +10, -10 ex 3+10=13 25-10=15 23+10=33 45-10=35
Jag kan se samband: +10, -10 ex 3+10=13 25-10=15 23+10=33 45-10=35
Jag kan lösa olika matematiska problem med med +10, -10.
Hälften/dubbelt-samband
  • Ma   3
Jag kan med hjälp av min lärare lösa uppgifter med dubbelt och hälften.
Jag kan lösa uppgifter med dubbelt och hälften med alla talen under 20.
Jag kan lösa olika matematiska problem med dubbelt och hälften.
Addition/Subtraktion-strategier
  • Ma   3
Jag kan med hjälp av min lärare subtrahera alla ental/tiotal, nästan alla ental/tiotal. Ex. 25-5= 25-4= 25-20= 25-10=
Jag kan subtrahera alla ental/tiotal, nästan alla ental/tiotal. Ex. 25-5= 25-4= 25-20= 25-10=
Jag kan lösa olika matematiska problem med subtraktion.
Positionssystemet
  • Ma   3
Jag kan med hjälp av min lärare dela ett tal i tiotal och ental. Ex. 47, 4 är värd 40 och 7 är värd 7
Jag kan dela ett tal i tiotal och ental. Ex. 47, 4 är värd 40 och 7 är värd 7
Jag kan lösa olika matematiska problem med tiotal och ental.
Stora plus/ stora minus
  • Ma   3
Jag kan med hjälp av min lärare lösa olika uppgifter med stora plus och stora minus.
Jag kan lösa olika uppgifter med stora plus och stora minus
Jag har automatiserat stora plus och stora minus.
Klockan
Jag kan med hjälp av min lärare avläsa klockan kvart i och kvart över.
Jag kan avläsa klockan kvart i och kvart över.
Jag kan avläsa klockan fem i, fem över, tio i, tio över, tjugo i, tjugo över.
Multiplikation
Jag kan med hjälp av min lärare förstå sambandet mellan multiplikation och addition
Jag kan förstå sambandet mellan multiplikation och addition.
Jag kan förstå och tillämpa multiplikation.