Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 2-3

Skapad 2019-05-08 16:12 i Stenkulan Lerum
Kunskapsutveckling inom idrott och hälsa.
Grundskola 2 – 3 Idrott och hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

SYFTE

 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

RÖRELSE

Motorik
 • Idh  1-3
Grundformer: Du kan springa, hoppa, klättra, krypa, balansera, rulla och åla.
Sammansatta former: Du kan sätta ihop dina rörelser till t ex: x-hopp, indianhopp, kasta och fånga, kullerbytta och hoppa hopprep.
Lekar och spel
 • Idh  1-3
Du deltar i lekar och kan regler.
Du deltar i alla lekar och spel och kan då följa reglerna och visar på samarbetsförmåga.
Du har en utvecklad samarbetsförmåga och bidrar då till att alla känner sig delaktiga i lek och spel.
Takt och musik
 • Idh  1-3
Du deltar aktivt i lekar till musik
Du kan anpassa dina rörelser efter rytm och musikstil.
Du deltar i rörelser till musik och kan då följa en ledare eller ett givet dansmönster.
Simma
 • Idh  1-3
Du deltar i lekar i vatten. Du kan doppa huvudet under vattnet.
Du kan hoppa från kanten, simma 10 meter och doppa huvudet under vattnet. Du kan flyta på rygg.
Du kan simma 50 meter i magläge (och helst 10 meter ryggläge).

FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE

Orientering
 • Idh  1-3
Du kan några lägesbegrepp som t ex: över, under, bredvid, bakom och framför
Du kan följa karta över klassrummet/idrottssalen.
Du kan följa kartor över skolgården och hitta kontroller.
Natur- och utemiljö
 • Idh  1-3
Du deltar i lekar och övningar utomhus.
Du deltar i friluftsaktiviteter som t ex skridskor , höst- och vårluff.
Allemansrätten
 • Idh  1-3
Du kan grunderna i allemansrätten.
Säkerhet och hänsyn
 • Idh  1-3
Du lyssnar och följer de regler som lärare och pedagoger ger på lektionen.
Du tar ansvar för skolans redskap och material och använder dessa på rätt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: