Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKRIVA - bedömning av elevtext

Skapad 2011-08-18 09:22 i Enångers skola Hudiksvall
Matris för bedömning av elevtext. Bygger på nationella provens bedömningsmall.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Alla aspekter av förmågan att producera en elevtext bedöms med denna matris, som kommunikativ förmåga, innehåll, disposition och språk.

BEDÖMNINGSMATRIS FÖR ELEVTEXT

1
2
3
KOMMUNIKATIV KVALITET
Fungerar i det tänkta sammanhanget efter viss bearbetning
Fungerar i det tänkta sammanhanget
Fungerar väl i det tänkta sammanhanget
Visar strävan efter anpassning texten till läsaren
Är anpassad till läsaren
Är väl anpassad till läsaren
INNEHÅLL
Innehåller i huvudsak relevanta uppslag; de flesta uppslag utvecklas något
Innehåller relevanta uppslag/egna synvinklar som utvecklas
Genrens möjligheter utnyttjas
Redovisar händelser mer än förmedlar upplevelser (berättande text)
Förmedlar upplevelser och reflekterar kring dem (berättande text)
Förmedlar, tolkar och värderar upplevelser (berättande text)
Den egna tankegången framgår och är delvis underbyggd (utredande/argumenterande text)
Den egna tankegången framgår och är underbyggd (utredande/argumenterande text)
Den egna tankegången är väl underbyggd (utredande/argumenterande text)
Ansatser till kritiskt tänkande finns (utredande/argumenterande text)
Ett kritiskt resonemang förs (utredande/argumenterande text)
IInnehåller exempel/detaljer med viss betydelse för helheten
Innehåller träffande exempel/detaljer med betydelse för helheten
God balans mellan: detaljer-översikt, personligt-allmänt
STRUKTUR
Uppbyggnaden är i huvudsak tydlig, t ex kronologisk
Uppbyggnaden är tydlig
Uppbyggnaden är välvald med tanke på ämnet
Enkel textbindning, t ex genom sambandsord
Varierad textbindning, t ex genom sambandsord
Varierad och ändamålsenlig textbindning, t ex genom sambandsord
SPRÅK
Ordvalet uppfyller i huvudsak uppgiftens krav
Ordvalet är passande och varierat
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt
Tempusbruket är i huvudsak korrekt
Tempusbruket är anpassat efter olika tidsperspektiv
Tempusbruket är anpassat efter olika tidsperspektiv och används på ett medvetet sätt
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt
Meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak korrekt
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker
Viss stilistisk anpassning efter ämne/situation
God stilistisk anpassning efter ämne/situation
SKRIVREGLER
Relativt gott bruk av skiljetecken
Relativt gott bruk av skiljetecken, styckemarkering och rubriker
Gott bruk av skiljetecken, styckemarkering och rubriker
Vissa stavfel som inte stör förståelsen
Få stavfel
Ytterst få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: