Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gilla Matematik, bedömningsstöd (Skolverket). åk 1-6 Grundsärskola, Tid, pengar, statistik, geometri - muntliga uppgifter

Skapad 2019-05-09 15:28 i Nationella styrdokument - Unikum
Baserat på Bedömningsstöd "Gilla matematik" Åtta olika områden för åk 1-6 utgivet av Skolverket 2017 . Bearbetat för användning i Unikum.
Grundsärskola 1 – 6 Matematik

Syftet med Gilla matematik är att främja en kontinuerlig och systematisk bedömning, uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsutveckling i matematik i grundsärskolans årskurs 1–6. Med hjälp av bedömningsstödet kan du som lärare se om en elev är i behov av extra anpassningar eller om en elev som har kommit längre i sin kunskapsutveckling är i behov av ytterligare stimulans. Kommentarer till det eleven visar görs i kommentarsfältet under matrisen.
Om aspekten inte testas på en nivå/ uppgift markeras det med (---)

Tid, pengar, statistik, geometri - muntliga uppgifter

uppgift 1
uppgift 2
uppgift 3
uppgift 4
uppgift 5
uppgift 6
uppgift 7
Tid
Begrepp
---
---
Tid
Mäta
---
Pengar
Namn och värde
---
---
Pengar
Använda pengar
---
---
Geometriska objekt
Med konkret material
---
Geometriska objekt
Utan konkret material
Geometriska mönster
Färg
---
---
---
Geometriska mönster
Form
---
---
---
Lägesord
Känna till
---
---
---
Lägesord
Använda
---
---
Längd
Begrepp
---
---
Längd
Mäta
---
Volym
Begrepp
---
---
Volym
Mäta
---
Massa
Begrepp
---
---
---
Massa
Väga
---
---
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: