Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris: Nyhetsartikel

Skapad 2019-05-10 14:11 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Svenska

Nyhetsartikel

Underlag för bedömning saknas
Ännu ej uppnått
E
Uppvisat vissa delar på C-nivå, men är inte riktigt där än
C
Uppvisat vissa delar på A-nivå, men är inte riktigt där än
A
Innehåll
Innehållet passar i huvudsak som en nyhetsartikel.
Innehållet passar relativt väl som en nyhetsartikel.
Innehållet passar väl som en nyhetsartikel.
Innehåll
Eleven presenterar nyheten på ett enkelt sätt.
Eleven presenterar nyheten på ett utvecklat sätt.
Eleven presenterar nyheten på ett utvecklat och nyanserat sätt.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur.
Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur.
Struktur
Textbindningen är enkel men fungerande.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet uppvisar viss variation och passar i huvudsak i en nyhetsartikel.
Ordvalet är varierat och passar relativt väl i en nyhetsartikel.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar väl i en nyhetsartikel.
Språk, stil och skrivregler
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande.
Språk, stil och skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: