Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov: Andra världskriget

Skapad 2019-05-10 15:22 i Läroverket Hudiksvall
Kunskapskraven som testas i den här uppgiften är: - Fakta om tidsperioder - Förklara samhällsförändringar - Använda begrepp - Resonera om villkor & värderingar
Grundskola 9 Historia

Kunskapskraven som testas i den här uppgiften är:
- Fakta om tidsperioder - Förklara samhällsförändringar - Använda begrepp - Resonera om villkor & värderingar

Muntligt prov: Andra världskriget

E
C
A
Fakta om tidsperioder
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter i samband med tiden för Andra världskriget.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter i samband med tiden för Andra världskriget.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter i samband med tiden för Andra världskriget.
Förklara samhällsförändringar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du beskriver orsak, förlopp och verkan genom att på ett enkelt sätt berätta om någon eller några saker på varje delfråga.
Du beskriver orsak, förlopp och verkan genom att på ett relativt utvecklat och relativt väl underbyggt sätt berätta om flera saker på varje delfråga och visar på hur de hänger samman.
Du beskriver orsak, förlopp och verkan genom att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt berätta om flera saker på varje delfråga och visar på hur de hänger samman.
Använda begrepp
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du kan använda några av begreppen till varje delfråga på ett fungerande sätt.
Du kan använda och förklara de flesta av begreppen till varje delfråga på ett bra sätt.
Du kan använda och förklara mer eller mindre samtliga begreppen till varje delfråga på ett bra sätt.
Villkor & värderingar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du kan på något sätt förklara hur människors ageranden kan påverkas av den tid och sammanhang som de lever i.
Du kan på ett relativt utvecklat och relativt väl underbyggt sätt förklara hur människors ageranden kan påverkas av den tid och sammanhang som de lever i.
Du kan på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt förklara hur människors ageranden kan påverkas av den tid och sammanhang som de lever i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: