Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning Kokbok

Skapad 2019-05-12 13:33 i Vårbyskolan Huddinge
Eleverna har tillsammans skapat en kokbok utifrån egenkomponerade recept. Den maträtt/bakverk de tillagade har en specifik betydelse för dem.
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap

Bedömning av kokbok

Tillagning och metoder

Behöver mer träning
E
C
A
Recept:
Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
Tillagar maten enligt instruktion på ett enkelt sätt och förklarar på ett enkelt sätt i teorin orsaker och konsekvenser av vad som hände.
Tillagar maten enligt instruktion på ett enkelt sätt och förklarar på relativt varierat sätt i teorin orsaker och konsekvenser av vad som hände.
Tillagar maten enligt instruktion på ett enkelt sätt och förklarar på relativt varierat sätt i teorin orsaker och konsekvenser av vad som hände.
Ser enkla samband mellan olika delar, processer eller händelser och skriver med hjälp egna recept.
Ser relativt komplicerade samband mellan olika delar, processer eller händelser och skriver egna recept.
Upptäcker och beskriver komplexa samband mellan olika delar, processer eller händelser och skriver egna teoretiskt tydliga recept utifrån hälso- och miljöperspektiv.
Metoder för bakning och matlagning:
Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
Ger enkla omdömen om arbets- processen och resultatet.
Ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Planering och organisering av arbetet:
Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet
Planerar och tillagar måltiden och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Planerar och tillagar måltiden och genomför andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Planerar och tillagar måltiden och genomför andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Redskap och teknisk utrustning:
Hantering av redskap och teknisk utrustning som används vid bakning och matlagning.
Använder metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använder metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
Använder metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Livsmedelshygien:
Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
Arbetar med en i huvudsak fungerande, hygienisk metod när det gäller såväl hantering/tillagning och förvaring av livsmedel.
Arbetar med en relativt väl fungerande, hygienisk metod när det gäller såväl hantering/ tillagning och förvaring av livsmedel.
Arbetar med en väl fungerande, hygienisk metod när det gäller såväl hantering/tillagning och förvaring av livsmedel.

Hälsa

Behöver mer träning
E
C
A
Verktyg för måltidsplanering och behov av energi och näring:
Individuella behov av energi och näring samt hur måltider kan komponeras utifrån olika behov.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Konsumentekonomi, livstil och miljö

Behöver mer träning
E
C
A
Varor, produkter och miljö:
Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa. Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
Beskriver och förklarar händelser och ger exempel på enstaka orsaker och konsekvenser. Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser och ger enkla förklaringar till dessa.
Beskriver och förklarar händelser på ett tydligt sätt och ger exempel på orsaker och konsekvenser. Beskriver samband mellan händelser och kan tydligt förklara dessa i flera led.
Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser ur olika perspektiv. Beskriver samband mellan händelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv. Tolkar och analyserar helheten och detaljer genom att förklara hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
Mattraditioner:
Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse ur ett socialt/religiöst/kulturellt perspektiv.
Ser enkla samband mellan olika delar, processer eller händelser. Beskriver kulturella och traditionella skillnader/likheter i matvanor på ett grundläggande sätt.
Förklarar och kopplar ihop delar till helheter/förklarar och visar på samband. Beskriver kulturella och traditionella skillnader/ likheter i matvanor på ett fungerande sätt.
Förklarar och generaliserar och visar på generella drag/förklarar och visar på mönster. Beskriver kulturella och traditionella skillnader/ likheter i matvanor på ett avancerat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: