Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturanalys

Skapad 2019-05-13 09:05 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska

E
D
C
B
A
Du kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I ditt arbete tillämpar du grundläggande regler för citat- och referatteknik
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I ditt arbete tillämpar du grundläggande regler för citat-och referatteknik.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del A är uppfyllda.
Du kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I ditt arbete tillämpar du grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Du kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande.
Du kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Du reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Du kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Du reflekterar också över innehåll och form på ett nyanserat sätt med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Du kan översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge olika exempel på gemensamma teman och motiv. Du återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Du kan utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge olika exempel på gemensamma teman och motiv. Du återger någon iakttagelse och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Du kan utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge olika exempel på gemensamma teman och motiv. Du återger någon iakttagelse och formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: