Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Vt-19

Skapad 2019-05-13 11:16 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Terminsmatris för Vt-19
Grundskola 8 Svenska
E
C
A
Muntlig redogörelse (källkritik)
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll.
Du kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll.
Anpassning till syfte, mottagare och sammanhang (källkritik)
Din muntliga redogörelse har viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Din muntliga redogörelse har relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Din muntliga redogörelse har god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Resonemang kring källors trovärdighet och relevans
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Novell: innehåll
Du har följt instruktionen. Din text fungerar som en novell efter viss bearbetning Du skriver en novell med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt enkla berättargrepp.
Du har följt instruktionen. Din text fungerar som en novell. Den följer reglerna för vad som är typiskt för genren Du skriver en novell med utvecklande gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt utvecklade berättargrepp.
Du har följt instruktionen. Din text fungerar mycket väl som en novell. Den följer väl reglerna för vad som är typiskt för genren Du skriver en novell med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt välutvecklade berättargrepp.
Novell: struktur
Novellens dramaturgi (handling) är enkel. Novellen är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Texbindningen är enkel.
Novellens dramaturgi (handling) är relativt komplex. Novellen är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, styckemarkering, inledning, avslutning och rubrik. Texbindningen är utvecklad.
Novellens dramaturgi (handling) är komplex. Novellen är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering samt effektiv inledning, avslutning och rubrik. Texbindningen är välutvecklad.
Novell: Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak språkreglerna för skiljetecken och stavning. Tempusbruket stör inte förståelsen av novellen.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i novellen. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Du följer språkreglerna relativt väl för skiljetecken, grammatik (t.ex. tempus och synvinkel) och stavning.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i novellen väl. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Du följer språkreglerna väl för skiljetecken, grammatik (t.ex. tempus och synvinkel) och stavning.
Jämförande text: Språk
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation och enkel textbindning
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation och välutvecklad textbindning
Jämförande text: Anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Texten har i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Texten har relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Texten har väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Jämförande text: Beskrivningar, förklaringar och citat
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Boksamtal: Läsa och förstå
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
Boksamtal: Läsa och tolka
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Boksamtal: Samtala
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: