👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov SV, åk 3, 2019

Skapad 2019-05-13 15:15 i Ramsta skola Uppsala
Bedömning av nationella proven i svenska
Grundskola 3 Svenska

Svenska

SVENSKA

Ej uppnått kravnivå
Uppnått kravnivå
Delprov A
Muntlig uppgift i ett gruppsamtal. Aktivt delta. Lyssna på andra. Ställa frågor och ge kommentarer. Framföra egna åsikter. Kravnivå: 3 av 4 aspekter ska vara uppfyllda.
Ej uppnått kravnivå
Uppnått kravnivå
Delprov B
Läsförståelse. Läsuppgifter i form av ett antal flervalsfrågor till en skönlitterär text. Kravnivå: 13 poäng (totalt 18)
Ej uppnått kravnivå
Uppnått kravnivå
Delprov C
Läsförståelse. Läsuppgifter i form av ett antal flervalsfrågor till en faktatext. Kravnivå: 13 poäng (totalt 18)
Ej uppnått kravnivå
Uppnått kravnivå
Delprov D
Enskild högläsning av en skönlitterär text. D1: Eleven kan läsa ut ord och meningar relativt obehindrat (endast några felläsningar) med hjälp av ortografisk helordsläsning. D2: Eleven kan korrigera sig själv vid behov genom att läsa om enstaka ord eller meningar. D3: Eleven kan utnyttja ljudningsstrategin vid behov och/eller stanna upp vid vissa ord för att se hur dessa ska avläsas. Kravnivå: Alla aspekter ska vara uppfyllda.
Ej uppnått kravnivå
Uppnått kravnivå
Delprov E
Enskilt samtal kring en skönlitterär text. E1 Eleven kan återge huvuddragen av händelseförloppet i den lästa texten. E2 Eleven kan kommentera och föra enkla resonemang om den lästa texten. E3 Eleven kan relatera den lästa texten till egna erfarenheter. Kravnivå: Alla aspekter ska vara uppfyllda.
Ej uppnått kravnivå
Uppnått kravnivå
Delprov F
Skriva en berättelse F1 Sv: Eleven kan skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning. F1 SvA: Eleven kan skriva en berättande text med en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
Ej uppnått kravnivå
Uppnått kravnivå
Delprov G
Skriva en berättelse G1: Eleven kan på minst tre ställen i en text börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken. G2: Ett antal formord och minst 10 innehållsord ska vara rättstavade. Kravnivå: Båda aspekterna ska vara uppfyllda.
Ej uppnått kravnivå
Uppnått kravnivå
Delprov H
H1: Eleven kan återge en enkel faktatext så att innehållet klart framgår. H2: Eleven kan använda sig av ett visst antal förutbestämda ämnesord för att korrekt beskriva ett faktainnehåll. Kravnivå: Båda aspekterna ska vara uppfyllda.
Ej uppnått kravnivå
Uppnått kravnivå