Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Husbygge

Skapad 2019-05-14 15:22 i Korpadalsskolan Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Teknik
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hållbara och stabila konstruktioner
Du har svårt att ge exempel på några hållbara och stabila konstruktioner som används i vår vardag. Du har svårt att beskriva hur en sån konstruktion är uppbyggd och vilket material den skulle kunna vara av. t.ex. hur hus är byggda.
Du kan ge exempel på några hållbara och stabila konstruktioner som används i vår vardag. Du kan med hjälp beskriva hur en sån konstruktion är uppbyggd och du kan ge exempel på vilket material den skulle kunna vara av.
Du kan ge exempel på några hållbara och stabila konstruktioner som används i vår vardag och du kan beskriva dem. Du kan på egen hand beskriva hur en sån konstruktion är uppbyggd och beskriva vilket material den skulle kunna vara av och varför.
Du kan beskriva flera hållbara och stabila konstruktioner som används i vår vardag och du kan förklara varför de har uppfunnits och se hur olika konstruktioner hänger ihop. Du kan på egen hand beskriva hur en sån konstruktion är uppbyggd och beskriva vilket material den skulle kunna vara av och varför. Du kan jämför olika material och se för- och nackdelar med dem.
Bygga och samarbeta
Du har svårt att med hjälp av en grupp bygga en hållbar konstruktion, t.ex. ett hus. Du har svårt att komma med idéer på hur ni ska bygga.
Du kan med hjälp av en grupp bygga en hållbar konstruktion, t.ex. ett hus. Du kan med hjälp komma med idéer på hur ni ska bygga.
Du kan bygga en hållbar konstruktion, t.ex. ett hus. Du kommer med idéer på hur ni ska bygga och förbättra er modell. (Pröva och ompröva).
Du kan bygga en hållbar konstruktion, t.ex. ett hus som också har de delar med som hus brukar ha, t.ex. isolering, tak, väggar. Du har flera idéer på hur ni ska bygga och förbättra er modell. (Pröva och ompröva). Du är drivande i gruppen och du gör så att arbetet går framåt.
Dokumentation
Du har svårt att göra en skiss av ert hus och du har svårt att dokumentera.
Du kan hjälpa till att göra en skiss av ert hus och du dokumenterar kort ert arbete.
Du kan på egen hand göra en skiss av ert hus och du dokumenterar ert arbete.
Du kan på egen hand göra en väldigt tydlig skiss av ert hus och du dokumenterar ert arbete.
Förändring och påverkan
Du har svårt att samtala om och skriva ner tankar om hur tekniska konstruktioner har förändrat från förr till nu. Du har svårt att se vilka för och nackdelar t.ex. en huskonstruktion kan ha för enskilda personer, samhället och miljön.
Du kan med hjälp samtala om och skriva ner tankar om hur tekniska konstruktioner har förändrat från förr till nu. Du kan ge exempel på någon för eller nackdelar t.ex. en huskonstruktion kan ha för enskilda personer, samhället eller miljön.
Du kan samtala om och skriva ner tankar om hur tekniska konstruktioner har förändrat från förr till nu. Du kan ge exempel på någon för och nackdelar t.ex. en huskonstruktion kan ha för enskilda personer, samhället och miljön.
Du kan samtala om och skriva ner tankar om hur tekniska konstruktioner har förändrat från förr till nu och även förklara varför det förändrats. Du kan ge flera exempel på för och nackdelar t.ex. en huskonstruktion kan ha för enskilda personer, samhället och miljön och du kan också se att de olika delarna kan ha olika intressen. (Jämföra dem).
Begrepp
Du har svårt att förstå och förklara begreppen: Konstruktion, isolering, hållbarhet, behov, lösning, skala, skiss, modell, stabilitet, design.
Du förstår begreppen och kan förklara några av dem med hjälp: Konstruktion, isolering, hållbarhet, behov, lösning, skala, skiss, modell, stabilitet, design.
Du förstår Begreppen och kan förklara de flesta av dem: Konstruktion, isolering, hållbarhet, behov, lösning, skala, skiss, modell, stabilitet, design.
Du förstår begreppen, du kan förklara dem utförligt och du kan använder dem själv i samtal och text: Konstruktion, modell,isolering, hållbarhet, behov, lösning, skiss, skala, stabilitet, design.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: