Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov MA, åk 3, 2019

Skapad 2019-05-16 00:17 i Ramsta skola Uppsala
Bedömning av nationella proven i matematik
Grundskola 3 Matematik

Matematik

Ej uppnått kravnivå
Uppnått kravnivå
Matematik Delprov A
Delprov A avser att pröva elevens förmåga att lösa problem, kommunicera och resonera matematik muntligt samt att använda matematiska begrepp om tal i bråkform. Kunskapsområdet är taluppfattning och tals användning. Elevens prestationer kan anses vara godtagbara i relation till kunskapskravet som delprovet A avser att pröva om eleven uppnått minst två av tre kriterier.
Ej uppnått kravnivå
Uppnått kravnivå
Delprov B
Delprov B avser att pröva elevens grundläggande kunskaper om tals inbördes relation, positionssystemet, förståelse för räknesätten samt udda och jämna tal. Kunskapsområdet är taluppfattning och tals användning. Elevens prestationer kan anses vara godtagbara i relation till kunskapskravet som delprovet B avser att pröva om eleven uppnått minst 15 poäng av totalt 22 poäng.
Ej uppnått kravnivå
Uppnått kravnivå
Delprov C
Delprov C avser att pröva elevens grundläggande kunskaper om de fyra räknesätten. Kunskapsområdet är taluppfattning och tals användning. Elevens prestationer kan anses vara godtagbara i relation till kunskapskravet som delprovet C avser att pröva om eleven uppnått minst 11 poäng av totalt 16 poäng.
Ej uppnått kravnivå
Uppnått kravnivå
Delprov D
Delprov D avser att pröva elevens grunläggande kunskaper om tid, volym och att lösa enkla problem. Kunskapsområdet är geometri. Elevens prestationer kan anses vara godtagbara i relation till kunskapskravet som delprovet D avser att pröva om eleven uppnått minst 10 poäng av totalt 16 poäng.
Ej uppnått kravnivå
Uppnått kravnivå
Delprov E
Delprov E avser att pröva elevens grundläggande kunskaper i att lösa enkla problem. Kunskapsområdena är taluppfattning och tals användning, samt samband och förändring. Elevens prestationer kan anses vara godtagbara i relation till kunskapskravet som delprovet E avser att pröva om eleven uppnått minst 10 poäng av totalt 16 poäng.
Ej uppnått kravnivå
Uppnått kravnivå
Delprov F1
Delprov F avser att pröva elevens grundläggande kunskaper om att välja och använda skriftliga räknemetoder. Kunskapsområdet är taluppfattning och tals användning. Elevens prestationer kan anses vara godtagbara i relation till kunskapskravet som delprovet F1 avser att pröva om eleven uppnått minst 7 poäng av totalt 10 poäng.
Ej uppnått kravnivå
Uppnått kravnivå
Delprov F2
Delprov F avser att pröva elevens grundläggande kunskaper om att välja och använda skriftliga räknemetoder. Kunskapsområdet är taluppfattning och tals användning. Elevens prestationer kan anses vara godtagbara i relation till kunskapskravet som delprovet F2 avser att pröva om eleven uppnått minst 6 poäng av totalt 10 poäng.
Ej uppnått kravnivå
Uppnått kravnivå
Delprov G1
Delprov G avser att pröva elevens grundläggande kunskaper om mönster, matematiska likheter, huvudräkning och likhetstecknets betydelse. Kunskapsområdena är algebra, samt taluppfattning och tals användning. Elevens prestationer kan anses vara godtagbara i relation till kunskapskravet som delprovet G1 avser att pröva om eleven uppnått minst 10 poäng av totalt 14 poäng.
Ej uppnått kravnivå
Uppnått kravnivå
Delprov G2
Delprov G avser att pröva elevens grundläggande kunskaper om mönster, matematiska likheter, huvudräkning och likhetstecknets betydelse. Kunskapsområdena är algebra, samt taluppfattning och tals användning. Elevens prestationer kan anses vara godtagbara i relation till kunskapskravet som delprovet G2 avser att pröva om eleven uppnått minst 9 poäng av totalt 12 poäng.
Ej uppnått kravnivå
Uppnått kravnivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: