Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

Skapad 2019-05-16 10:23 i PARTILLE GYMNASIUM Partille
Svenska 1
Gymnasieskola 1 Svenska

Syftet med lärandematrisen är inte bara bedömning. Matrisen kan hjälpa dig att få syn på vad kvalité i text är. För dig som elev är det viktigt att du får syn på vad det är som fungerar väl i texten, och vad det är som du behöver träna mer på. Prata med din lärare för att få hjälp att utveckla ditt skrivande!

Att skriva anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

I kunskapskraven till kursen Svenska 1 står det att: -Eleven kan skriva olika typer av texter, som är sammanhängande och begripliga... anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan.... följa skriftspråkets normer för språkriktighet. -Eleven kan läsa, reflektera över och göra... sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven... källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Till viss del anpassad
Anpassad
Väl anpassad
Helhetsbedömning
Följer författaren uppgifts- instruktionen? Självbärande: Når texten en intresserad läsare som INTE sett instruktionen till uppgiften eller INTE läst den/de text/er som författaren till texten? Hur mycket bearbetning krävs innan publikation?
Textens innehåll och form är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten kräver viss bearbetning för att bli en självbärande text som kan publiceras.
Textens innehåll och form är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten kräver viss bearbetning innan den kan publiceras, men fungerar som en självbärande text genom ett mottagaranpassat innehåll och språk.
Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar väl och kan publiceras.
Innehåll och kritisk läsning
Textaktiviteter Innehållsligt komplexitet Bearbetning av textunderlag Källhantering
I texten finns de textaktiviteter som efterfrågas i instruktionen. Något från den/de lästa texterna presenteras. Det går att skilja på författarens och andras tankar. Källhänvisningar finns, om än inte fullständiga.
Innehållet är som helhet fylligt, fungerande och relevant. Det som refereras från andra texter är väl valt. Källhänvisningen är infogad i texten.
Innehållet är nyanserat, effektivt eller innehåller nya, relevanta perspektiv på ämnet eller de refererade texterna.
Disposition och sammanhang
Textbindning Inledning, huvuddel, avslutning Styckeindelning, styckemarkering Omfång
Texten är sammanhängande och begriplig, t.ex genom referensbindning och enkla sammanhangssignaler. Omfånget är till viss del anpassat till situationen.
Texten har en tydlig disposition och utmärks av minst två av följande kännetecken: - avancerade sammanhangssignaler. - fungerande inledning och avslutning. -rimlig styckeindelning och konsekvent markerade stycken.
Texten är väldisponerad genom följande kännetecken: -god balans mellan textens olika delar. -effektiv inledning och avslutning. -rimlig styckeindelning och korrekt markerade stycken.
Språk och stil
Skriftspråksnormer Variation Välformulerat språk Situationsanpassning/stil
Texten följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, t.ex. i fråga om meningsbyggnad, stavning och skiljetecken.
Språket är varierat och delvis välformulerat. Stilen är anpassad till syftet.
Språket är välformulerat även om någon mindre lyckad formulering kan förekomma. Stilen är väl anpassad till syftet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: