Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 6

Skapad 2019-05-20 12:40 i Båtsmansskolan Härryda
Matrisen är en förkortad version av skolverkets kunskapskrav i årskurs 6. För att se kunskapskraven i helhet gå till skolverkets hemsida.
Grundskola 6 Kemi

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Information och kommunikation
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig informtion och använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig informtion och använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig informtion och använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Ny aspekt
Systematiska undersökningar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Ny aspekt
Begrepp, modeller och teorier.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och kan beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp. I enkla och till viss del underbyggda resonemang kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper eleven kan visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp. I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhangoch kan visa på enkla samband inom dessa och med god användning av kemins begrepp. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: