Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 3

Skapad 2019-05-21 09:42 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 3 Slöjd

Matriser för bedömning av arbetsprocesser i ämnet slöjd

Bedömningsaspekter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idé
Du arbetar efter färdiga modeller Du kan berätta om din idé
Du utgår från färdiga modeller men har egna idéer och förslag till förändringar. Du kan göra en skiss till din idé .
Du presenterar egna idéer med egen planering gör enkla skisser och mått.
Välja färg och form
Du kan bidra till att välja färg och form till ditt arbete
Du kan välja färg och form till ditt arbete
Du kan motivera sina val av färg och form
Använda verktyg och redskap
Du har i arbetet med olika hantverkstekniker provat enkla redskap och verktyg
Du kan i arbetet med olika hantverkstekniker, med hjälp av lärare, välja enkla redskap och verktyg och använda dom på ett säkert sätt
Du kan i arbetet med olika hantverkstekniker själv välja enkla redskap och verktyg och använda dom på ett säkert sätt och ändamålsenligt sätt
Arbeta efter instruktioner
Du kan med hjälp följa en muntlig instruktion
Du kan själv arbeta efter en kortare muntlig eller skriftlig instruktion
Du kan med hjälp följa en skriftligt instruktion eller arbetsbeskrivning
Ta ansvar och initiativ
Du behöver stöd och hjälp för att komma igång
Du kan ta egna initiativ till att ditt slöjdarbete leder framåt
Du kan ta egna initiativ till ditt slöjdarbete leder framåt och kan till viss del visa sina kamrater
Analysera och utvärdera
Du kan med egna ord berätta vad du gjort
Du kan utvärdera ditt arbete enligt mall med enkla slöjdbegrepp vad du gjort.
Du kan utvärdera ditt arbete enligt mall med enkla slöjdbegrepp och egna ord vad du gjort.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: