Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur Specialisering

Skapad 2019-05-21 12:36 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik
Säkerhet i djuranläggningar ur olika perspektiv.
Gymnasieskola Djur

Säkerhet i djuranläggningar ur olika perspektiv.

F
E
D
C
B
A
Etologi i teorin/berikningar
Eleven observerar djurs beteende och identifierar i samband med det _______ tecken som tyder på ohälsa eller vantrivsel. Eleven gör ______ bedömningar av sina observationer och föreslår ______ åtgärder för att förbättra djurens hälsa och närmiljö.
med viss säkerhet enkla enkla
med viss säkerhet välgrundade
med säkerhet välgrundade och nyanserade avancerade
Säkerhet i teorin
Eleven planerar _____ med handledare sitt arbete inom vald specialisering samt sköter och hanterar _____ med handledare djur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav.
i samråd i samråd
efter samråd efter samråd
efter samråd efter samråd
Säker anläggning
Dessutom sköter och hanterar eleven _____ med handledare utrustning, anläggningar och vistelsemiljöer på ett säkert sätt. Resultatet av arbetet är ______. I arbetet löser eleven _____ med handledare de problem som uppstår.
i samråd tillfredsställande i samråd
efter samråd tillfredsställande efter samråd
efter samråd gott efter samråd
Ergonomi hygien & smittskydd
Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till miljön. I arbetet följer eleven aktuella hygienrutiner och förebygger ohälsa hos djuren samt redogör ______ för hygien och smittskydd.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Lagar
Dessutom redogör eleven _______ för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: