Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning Rapport

Skapad 2019-05-22 13:28 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Bedömning av laborationsrapport kemi 1
Gymnasieskola 1 Kemi

Laborationsrapport

E
C
A
Teori
Beskrivningen av den teoretiska bakgrunden till undersökningen är delvis tydlig och korrekt (någon/några delar saknas eller är inte korrekta).
Huvuddelen av beskrivningen av den teoretiska bakgrunden till undersökningen är tydlig och korrekt (någon del saknas eller är inte korrekt.)
Beskrivningen av den teoretiska bakgrunden till undersökningen är tydlig och korrekt.
Resultat
Resultatet ger inte en tydlig bild av resultaten från undersökningen, men den går att tyda och förstå. Finns det med så är de delvis korrekt uppsatta. Det är svårt att förstå vad de visar, då beskrivande texter saknas eller inte ger tillräckliga förklaringar. Det är inte tydligt vilka data som har använts i arbetet.
Resultatet ger, till stor del en tydlig bild av resultaten från undersökningen. Presenteras i logisk följd. Finns det med så är de korrekt uppsatta och har i regel korta beskrivande texter som gör det lätt att förstå det som presenteras (använder textruta under bild/tabell/diagram). Det framgår till stor del vilka data som har använts i arbetet.
Resultatet ger en tydlig bild av resultaten från undersökningen. Presenteras i logisk följd. Finns det med så är de korrekt uppsatta och har korta beskrivande texter som gör det lätt att förstå det som presenteras (använder textruta under bild/tabell/diagram). Det framgår tydligt vilka data som har använts i arbetet.
Diskussion
Här presenteras översiktliga resonemang om resultatet och dess rimlighet. Felkällor presenteras. Avslutas med en slutsats som delvis är relevant för undersökningen.
Här presenteras utförliga resonemang om resultatet och dess rimlighet. Relevanta felkällor presenteras. Avslutas med en övergripande slutsats som till stor del är relevant för undersökningen.
Här presenteras utförliga nyanserade resonemang om resultatet och dess rimlighet. Relevanta felkällor presenteras och deras betydelse för resultatet värderas. Avslutas med en logisk, relevant och övergripande slutsats.
Språk
Språket är mestadels korrekt och till viss del anpassat till syfte och sammanhang. Rapporten är ibland svår att följa, men går att förstå.
Språket är korrekt och till stor del anpassat till syfte och sammanhang. Rapporten är till lätt att följa och förstå.
Språket är korrekt och anpassat till syfte och sammanhang. Naturvetenskapligt språk. Rapporten har en tydlig röd tråd vilket gör den lätt att följa och förstå.
Källor
Hänvisningar till referenser finns i regel angivna i rapporten. Källor uppradade längst bak, vissa brister.
Hänvisningar till referenser finns oftast angivna i rapporten. Källor uppradade längst bak.
Hänvisningar till flera olika referenser finns angivna i rapporten. Källor uppradade korrekt längst bak, i lättöversiktlig ordning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: