Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation

Skapad 2019-05-22 23:00 i Nolhagaskolan Alingsås
Bedömning av muntlig presentation åk 7
Grundskola 7 – 9 Svenska

Baskunskaper i samband med muntlig presentation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Struktur
Presentationen hänger ihop till viss del.
Presentationen har en röd tråd.
Presentationen har en tydlig röd tråd, inledning, uppdelning i olika områden och ett markerat slut.
Presentationen innehåller även sidospår (t.ex. berätta en historia, svara på en fråga, spontana kommentarer) med röd tråd.
Sakkunskap/fakta
Viktig fakta saknas och/eller det finns felaktiga uppgifter.
Presentationen ger en god helhetsbild i ämnet.
Presentationen ger en god helhetsbild i ämnet och en eller flera detaljer och/eller konkreta exempel för en större förståelse.
Ämnet presenteras på ett personligt sätt och med en tydlig helhetsbild och flera självständigt uppsökta konkreta detaljer/exempel.
Ögonkontakt
För mycket innantill-läsning och liten ögonkontakt med publiken.
Viss innantill-läsning och viss ögonkontakt med publiken.
Stödord används och mycket kontakt med publiken finns.
Fritt framförande med mycket och fri publikkontakt.
Ny aspekt
Kroppsspråk och röstanvändning
Du ger ett i huvudsak säkert och övertygande intryck genom ditt sätt att använda rösten. Du talar i huvudsak tydligt och klart. Du ger ett i huvudsak säkert intryck genom ditt kroppsspråk.
Du ger ett relativt säkert och övertygande intryck genom ditt sätt att använda rösten som redskap. Du talar tydligt och klart och varierar din röst till viss del. Du ger ett säkert intryck och du förstärker ditt tal med hjälp av ditt kroppsspråk.
Du ger ett säkert och övertygande intryck genom ditt sätt att effektivt använda rösten som redskap. Du talar tydligt och klart hela tiden och varierar du rösten för att skapa intresse och engagemang. Du ger ett säkert och övertygande intryck och du förstärker ditt tal med hjälp av ditt kroppsspråk.
Hjälpmedel
Hjälpmedlet används för att hålla den röda tråden.
Presentationen blir tydligare med hjälp av t.ex. bilder.
Något hjälpmedel används för att göra presentationen tydligare och mer intressant.
Presentationen görs mer begriplig och intressant med hjälp av hjälpmedel eller effekter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: