Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7 - Antikens Grekland

Skapad 2019-05-24 06:04 i Stenkulan Lerum
Grundskola 9 Historia
E
C
A
KUNSKAPER
Du visar att du har kunskaper om Antiken genom att berätta om olika händelser och personer. Du använder dig av dina kunskaper när du arbetar med olika uppgifter.
Du har grundläggande kunskaper om historiska händelser och personer under Antiken.
Du har goda kunskaper om historiska händelser och personer under Antiken.
Du har mycket goda kunskaper om historiska händelser och personer under Antiken.
BEGREPP
Du visar att du kan förklara och använda dig av centrala begrepp i dina resonemang och kan redogöra för olika skeenden under Antiken.
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt.
KUNNA FÖRA RESONEMANG
Du visar att du kan jämföra livet i Aten med livet i Sparta. Du visar att du har förståelse för de olika samhällsgrupper som fanns under antiken och hur deras liv påverkas av tiden de lever i. Du visar att du har kunskaper om dåtidens demokrati och hur den har utvecklats.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
SE SAMBAND MELLAN NUTID/FÖRFLUTET/FRAMTID
Du visar att du kan jämföra det antika samhället mellan dagens samhälle. Du visar att du kan redogöra för vad vi lärt oss av/från antiken och vad som som finns kvar från antiken som vi ärvt till nutid.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer och hur människor lever har förändrats genom historien. Du kan beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer och hur människor lever har förändrats genom historien. Du kan beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer och hur människor lever har förändrats genom historien. Du kan beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: