Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKOLVERKETS BEDÖMNINGSSTÖD - Taluppfattning (muntligt och skriftligt) VT åk 1

Skapad 2019-05-26 12:18 i Västra Karups skola Båstad
Eleven anses ha uppfyllt garantin om eleven på de muntliga uppgifterna i Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd för räkna i årskurs ett (vårterminen) har svarat korrekt till övervägande del på frågorna på mellannivå samt att eleven har klarat till övervägande del de uppgifter som ingår i de skriftliga uppgifterna på mellannivå.
Grundskola 1 Matematik

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden: Ramsräkna
Alla nivåer
Talraden: Räkna uppåt
Alla nivåer
Talraden: Räkna nedåt
Alla nivåer
Talraden: Efter
Alla nivåer
Talraden: Före
Alla nivåer
Stegräkning
Alla nivåer
Antalskonstans
Lägre nivå
(Prövas inte på mellannivå)
(Prövas inte på högre nivå)
Uppskattning
Alla nivåer
Minskning
Alla nivåer
Fler
Alla nivåer
Färre
Alla nivåer
Uppdelning av tal
Alla nivåer
Hälften
Alla nivåer
Dubbelt
Mellannivå och högre nivå
(Prövas inte på lägre nivå)

Skriftliga uppgifter

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talföljd
Mellannivå och högre nivå
(Prövas inte på lägre nivå)
Antal
Lägre nivå
(Prövas inte på mellannivå)
(Prövas inte på högre nivå)
Talraden
Alla nivåer
Dela upp tal
Lägre nivå och mellannivå
(Prövas inte på högre nivå)
Tallinje
Mellannivå och högre nivå
(Prövas inte på lägre nivå)
Storleksordna tal
Alla nivåer
Beräkna addition
Lägre nivå och mellannivå
(Prövas inte på högre nivå)
Beräkna subtraktion
Mellannivå
(Prövas inte på lägre nivå)
(Prövas inte på högre nivå)
Likhetstecknet addition
Mellannivå och högre nivå
(Prövas inte på lägre nivå)
Likhetstecknet subtraktion
Högre nivå
(Prövas inte på lägre nivå)
(Prövas inte på mellannivå)
Multiplikation
Högre nivå
(Prövas inte på lägre nivå)
(Prövas inte på mellannivå)
Problemlösning
Högre nivå
(Prövas inte på lägre nivå)
(Prövas inte på mellannivå)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: