Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mentalitetshistorisk undersökning

Skapad 2019-05-27 20:33 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola 1 – 3 Historia
E
C
A
Redogörelse för samhällets värderingar och dess påverkan på enskilda individer
Du kan översiktligt redogöra för värderingar kring ett valt tema under en bestämd tidsepok. Du ger enkla exempel på och förklarar översiktligt hur dessa värderingar påverkade enskilda individer med stöd av minst en förstahandskälla
Du kan utförligt redogöra för värderingar kring ett valt tema under en bestämd tidsepok. Du ger exempel på och förklarar utförligt hur dessa värderingar påverkade enskilda individer med stöd av minst en förstahandskälla
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för värderingar kring ett valt tema under en bestämd tidsepok. Du ger exempel på och förklarar utförligt och nyanserat hur dessa värderingar påverkade enskilda individer med stöd av minst en förstahandskälla
Att se samband mellan det förflutna, vår egen tid och framtiden
Du jämför översiktligt dåtidens värderingar med nutidens. Du drar några enkla slutsatser om hur framtidens värderingar kring ditt valda tema kan komma att se ut
Du jämför utförligt dåtidens värderingar med nutidens. Du drar välgrundade slutsatser om hur framtidens värderingar kring ditt valda tema kan komma att se ut
Du jämför utförligt och nyanserat dåtidens värderingar med nutidens. Du drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hur framtidens värderingar kring ditt valda tema kan komma att se ut
Källanalys
Du kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om dåtidens och nutidens värderingar kring ditt valda tema. Du kan också göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår du från källkritiska kriterier om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen
Du kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om dåtidens och nutidens värderingar kring ditt valda tema. Du kan också göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår du från källkritiska kriterier om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen
Du kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om dåtidens och nutidens värderingar kring ditt valda tema. Du kan också göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår du från källkritiska kriterier om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: