Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris engelska åk 1

Skapad 2019-05-28 11:29 i Vattholmaskolan Uppsala
Tala och förstå engelska
Grundskola 1 Engelska

I ämnet engelska har du visat att du kan...

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Förstå talad engelska och texters budskap samt agera utifrån budskap och instruktioner.
Du kan förstå det viktigaste i tydligt talad engelska i lugnt tempo i instruktioner och sånger.
Du kan förstå enkla instruktioner, samtal, hälsningsfraser och presentationer.
Du kan lyssna och förstå mycket enkla instruktioner, samtal, hälsningsfraser och presentationer.
Du kan följa mycket enkla instruktioner.
Du kan följa enkla instruktioner.
Formulera sig i muntliga framställningar samt uttrycka sig i muntlig interaktion.
Du kan säga mycket enkla ord och meningar i samtal med andra.
Du kan säga enkla ord och meningar i samtal med andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: