Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning bild åk9

Skapad 2019-05-28 15:10 i Västerskolan 8-9 Uddevalla
Grundskola 7 – 9

Nedan kan du se din bedömning av genomförda uppgifter i bilden. Kunskapskraven är konkretiserade till uppgiften. kunskapskraven är konkretiserade till de olika uppgifterna ni arbetat med i bilden. Om du är bedömd i två nivåer till exempel E och C betyder det att du fått ett D i bedömning. Bedömningarna ger dig en fingervisning om ditt terminsbetyg men det är fler delar än bedömningarna som vägs in i betyget.

Nivå 1
F
Nivå 2
E
Ny nivå
C
Ny nivå
A
Konsthistoria:
Kunskapskrav: Eleven kan tolka historiska bilder och för då resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och uttryck, innehåll och funktion.
Du har inte genomfört eller lämnat in uppgiften på ett sådant sätt så att jag kan bedöma den utifrån målen.
Du har granskat konsthistoriska och modernare bilder samt uttryck. Du kan på ett ungefär datera olika konstverk samt föra resonemang kring vilken epok de tillhör.
Du har granskat konsthistoriska och modernare bilder samt uttryck. Du kan på ett ungefär datera olika konstverk samt föra resonemang kring vilken epok de tillhör.
Du har granskat konsthistoriska och modernare bilder samt uttryck. Du kan på ett ungefär datera olika konstverk samt föra resonemang kring vilken epok de tillhör.
Digitalt Montage eller moodboard.
Kunskapskrav: Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner. Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du har inte genomfört eller lämnat in uppgiften på ett sådant sätt så att jag kan bedöma den utifrån målen.
Du har gjort ett montage med ord och flera bilder och placerat dem mot en bakgrund. Man förstår att du inspirerats av en viss video. Kompositionen kan utvecklas.
Du har gjort ett montage med ord och flera bilder och placerat dem mot en bakgrund på ett fungerande och varierande sätt. Du har arbetat med färg och komposition på ett medvetet sätt (layout). Det är tydligt hur du bearbetat din inspirationsvideo.
Du har gjort ett montage med ord och flera bilder och placerat dem mot en bakgrund på ett varierat och mycket fungerande sätt. Du har arbetat med färg och komposition (layout) på ett välutvecklat sätt. Du har på ett idérikt sätt visat hur du bearbetat din inspirationsvideo.
Porträtt i blyerts, teknik och kommunikation
Kunskapskrav: Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett fungerande sätt.
Du har inte genomfört eller lämnat in uppgiften på ett sådant sätt så att jag kan bedöma den utifrån målen.
Du har ritat ett porträtt och arbetat med någon detalj som berättar om hur personen är, dess identitet. Din teknik och utförande kan utvecklas ganska mycket.
Du har ritat ett porträtt och arbetat med detaljer som berättar om hur personen är, dess identitet. Din teknik och utförande är bra med kan utvecklas något.
Du har ritat ett porträtt och arbetat med flera genomarbetade detaljer som berättar om hur personen är, dess identitet. Din teknik och utförande är väl utvecklat och har få eller inga utvecklingsområden.
Porträtt i blyerts, ideéutveckling och arbetsprocess.
Kunskapskrav: Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Du har inte genomfört eller lämnat in uppgiften på ett sådant sätt så att jag kan bedöma den utifrån målen.
Du arbetar ofta nära en förlaga och kan utveckla din förmåga att arbeta med egna idéer. Du behöver stöttning för att arbetet skall utvecklas.
Du har utvecklat en förlaga eller delvis arbetat utifrån egna idéer. Ditt arbete utvecklas och förändras och du försöker hitta metoder för att förbättra och förändra. Ibland behöver du råd över hur du skall arbeta vidare.
Du har utvecklat en förlaga på ett personligt sätt eller arbetat utifrån egna idéer. Ditt arbete utvecklas kontinuerligt och du hittar metoder för att förbättra och förändra. Du leder ditt eget arbete.
Ny aspekt
Ny aspekt
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: