Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav - Sex och Samlevnad VT2019

Skapad 2019-05-29 16:12 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Religionskunskap Biologi

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Ämneskunskaper
Du har grundläggande kunskaper.
Du har goda kunskaper.
Du har mycket goda kunskaper.
Resonera - Diskutera
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang där du till viss del för diskussionerna framåt Du ger något viktigt argument som hör till ämnet.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där du för diskussionerna framåt Du ger några viktiga argument som hör till ämnet.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang där du för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Du ger flera viktiga argument som hör till ämnet
Analysera - Beskriva - Förklara
Du ger enkla beskrivningar, förklaringar och förklarar grundläggande hur saker hänger ihop. Du drar enkla slutsatser.
Du beskriver, ger exempel och förklarar mer utförligt hur saker hänger ihop. Du drar utvecklade slutsatser.
Du beskriver, ger exempel, förklarar utförligt hur saker hänger ihop. Du drar välutvecklade slutsatser.
Använda centrala begrepp
Du använder och visar förståelse för några viktiga nyckelord/ämnesspecifika ord på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder och visar förståelse för flera viktiga nyckelord/ämnesspecifika ord på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder och visar förståelse för många viktiga nyckelord/ämnesspecifika ord på ett väl fungerande sätt.
Använda källor
Du använder dig av några få källor. Du kan föra ett enkelt resonemang kring informationens och källornas trovärdighet.
Du använder dig av flera källor och källor av olika slag. Du kan föra ett utvecklat resonemang kring informationens och källornas trovärdighet.
Du använder dig av många källor och källor av olika slag. Du kan föra ett välutvecklat resonemang kring informationens och källornas trovärdighet.
Värdera - Motivera - Uttrycka åsikter - Ta ställning
Du tar ställning och motiverar med enkla resonemang som bygger på till viss del underbyggda argument. Du kan i viss mån växla mellan olika perspektiv/åsikter.
Du tar ställning och motiverar med utvecklade resonemang som bygger på relativt väl underbyggda argument. Du kan i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv/åsikter.
Du tar ställning och motiverar med välutvecklade resonemang som bygger på väl underbyggda argument. Du kan i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv/åsikter.
Redovisning
Du kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser på ett sådant sätt så att mottagaren förstår innehållet
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser på ett sådant sätt så att mottagaren tydligt förstår innehållet
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser på ett sådant sätt så att mottagaren mycket tydligt förstår innehållet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: