Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamant Mätning - del 4 av 6 (MLä - Mätning av längd)

Skapad 2019-06-04 13:15 i Vikaskolan Falun
Matris gjord efter skolverkets Diamant diagnoser.
Grundskola 1 – 9 Matematik

Utvecklingsschema M. MLä - Mätning av längd Diagnoserna i området avser att kartlägga elevernas kunskaper i att mäta och uppskatta längd, area, volym, tid och massa och om de kan göra de vanligaste enhets- bytena.

MLä1 Mätning av längd
Grundläggande mätning, längd
1a Längdmätning med linjal, cm.
1b Längdmätning med linjal, cm.
2a Längdmätning med linjal, mm
2b Längdmätning med linjal, mm
3 Mätandets idé.
4 Rita en given sträcka i cm.
5 Rita en given sträcka i mm.
6a Val av enhet i praktiska situationer
6b Val av enhet i praktiska situationer
6c Val av enhet i praktiska situationer
6d Val av enhet i praktiska situationer
6e Val av enhet i praktiska situationer
6f Val av enhet i praktiska situationer
MLä2 Mätning av längd
Mätning, omkrets
1 Bestämma omkretsen när sidornas längder är givna.
2 Mäta sidorna i en figur och bestämma omkretsen.
3 Mäta sidorna i en figur och bestämma omkretsen.
MLä3 Mätning av längd
Enhetsbyte, längd
1a Enhetsbyten där mätetalen är naturliga tal.
1b Enhetsbyten där mätetalen är naturliga tal.
1c Enhetsbyten där mätetalen är naturliga tal.
1d Enhetsbyten där mätetalen är naturliga tal.
1e Enhetsbyten där mätetalen är naturliga tal.
1f Enhetsbyten där mätetalen är naturliga tal.
2a Enhetsbyten där mätetalen är decimaltal.
2b Enhetsbyten där mätetalen är decimaltal.
2c Enhetsbyten där mätetalen är decimaltal.
2d Enhetsbyten där mätetalen är decimaltal.
2e Enhetsbyten där mätetalen är decimaltal.
2f Enhetsbyten där mätetalen är decimaltal.
3a Enhetsbyten där mätetalen är eller ger decimaltal.
3b Enhetsbyten där mätetalen är eller ger decimaltal.
3c Enhetsbyten där mätetalen är eller ger decimaltal.
3d Enhetsbyten där mätetalen är eller ger decimaltal.
3e Enhetsbyten där mätetalen är eller ger decimaltal.
3f Enhetsbyten där mätetalen är eller ger decimaltal.
MLä4 Mätning av längd
Mätning, cirkeln
1 Innebörden av π.
2 Cirkelns omkrets.
3 Cirkelns omkrets.
4 Cirkelns area.
5 Cirkelns area.
6 Cirkelns area.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: