Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris i SO åk 1-3

Skapad 2019-06-04 13:51 i Andersbergsskolan Halmstad
Matris i So för år 2018-2021
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

Matris i SO (geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap) för årskurs 1-3.

Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer
Värdegrund
Mänskliga rättigheter
Du kan med stöd förklara ordet rättighet och kan nämna någon rättighet.
Du förstår att det finns mänskliga rättigheter som gäller alla människor. Du kan även berätta om någon rättighet (Barnkonventionen).
Du har goda kunskaper om flera mänskliga rättigheter och dina rättigheter och visar det genom att ge flera exempel på vad det kan innebära i skolan och hemma.
Värdegrund
Mötesstruktur.
Du kan med stöd visa eller förklara hur möten, t.ex. klassråd organiseras och genomförs.
Du kan visa eller förklara hur möten, t.ex klassråd organiserar och genomförs.
Värdegrund
Normer och regler
Du kan med stöd samtala om normer och regler i vardagen.
Du kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Aktuella samhällsfrågor
Du känner till att det finns olika medier som vi får information från.
Du kan titta, läsa eller lyssna på enkel information från olika medier och prata om saker som händer i samhället på ett enkelt sätt.
Du kan prata om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Religion
Förmåga att kommunicera, analysera och förstå begrepp.
Du kan med stöd berätta om kristendomen, judendomen och islam. Du kan med stöd ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Du kan beskriva några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Du kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Du kan ge flera exempel på högtider, symbol och centrala berättelser från kristendomen, islam och judendomen.
Religion
Förmåga att kommunicera, analysera och förstå begrepp.
Du kan med stöd återge någon berättelse ur Bibeln.
Du kan återge några berättelser ur Bibeln.
Trosuppfattning
Du kan med stöd återge ett fåtal berättelser om gudar och hjältar i olika myter i antik och nordisk mytologi.
Du kan återge några berättelser om gudar och hjältar i olika myter i antik och nordisk mytologi.
Du kan på ett välutvecklat sätt återge några berättelser om gudar och hjältar i olika myter i antik och nordisk mytologi.
Religion/Hemortens historia
Du kan med stöd ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Du kan ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Betalningsformer
Du kan med stöd beskriva några olika betalningsformer och ange vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Du kan beskriva några olika betalningsformer och ange vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Samhällsfunktioner
Förmåga att hantera information och analysera den.
Du kan med stöd beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Du kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva, utifrån närområdet hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Yrken
Förmåga att hantera information och analysera den.
Du kan med stöd ge ett fåtal exempel på samhällsfunktioner, yrken och verksamheter i närområdet.
Du kan ge exempel på några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Du kan på ett välutvecklat ge exempel på viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Bosättning
Förmåga att hantera information och analysera den.
Du kan med stöd ange ett fåtal orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan. Du kan ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Du kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan. Du kan ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Du kan på ett självständigt och välutvecklat sätt ange orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan. Du kan ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Miljö
Förmåga att hantera information och analysera den.
Du kan med stöd beskriva hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön.
Du kan beskriva hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön. Du kan ge förslag på hur du ska göra för att vara rädd om naturen.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön. Du kan ge förslag på hur du ska göra för att vara rädd om naturen. Du vet vad hållbar utveckling innebär.
Trafik
Förmåga att hantera information och analysera den.
Du kan med stöd uppge ett fåtal riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och med stöd ge exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Du kan uppge riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ge exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Du kan på ett välutvecklat sätt uppge riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ge exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Hemortens historia
Förmåga att hantera information och analysera den. Kunna hantera historiska begrepp.
Du kan med stöd berätta om hemortens historia och ge exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du kan berätta om hemortens historia och ge exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du kan med säkerhet berätta om hemortens historia och ge exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Kartkunskap
Förmåga att hantera information, kommunicera och analysera.
Du kan med stöd förklara begreppen karta, jordglob och väderstreck samt använda rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna.
Du kan förklara begreppen karta, jordglob och väderstreck samt använda rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna.
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara begreppen karta, jordglob och väderstreck samt använda rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna.
Forntiden
Förmåga att hantera information och analysera den. Kunna hantera historiska begrepp.
Du kan med stöd placera ut stenåldern, bronsåldern och järnåldern på en tidslinje samt ge exempel på människors levnadsvillkor under respektive tid.
Du kan placera ut stenåldern, bronsåldern och järnåldern på en tidslinje samt berätta om människors levnadsvillkor under respektive tid.
Du kan på ett välutvecklat sätt placera ut stenåldern, bronsåldern och järnåldern på en tidslinje samt berätta om människors levnadsvillkor under respektive tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: