Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning

Skapad 2019-06-05 12:45 i Stenkulan Lerum
Grundskola F

Matris för årskurs 6

Förmågan är bedömd, men kunskapskraven är ej uppnådda
1
2
3
Problemlösning
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Tillvägagångssätt
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Rimlighet
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen
Metodanvändning
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik och algebra med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamåls enliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik och algebra med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik och algebra med mycket gott resultat.

Förmågan är bedömd, men kunskapskraven är ej uppnådda
1
2
3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: