Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapsöversikt matematik Förkortat område Procent och Förändringsfaktorår 8

Skapad 2019-06-06 19:25 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 8 Matematik

Här är en kunskapsöversikter som är tänkt att ge en överblick över kunskapskrav att uppnå i det förkortade området Procent och Förändringsfaktor år 8 (10f)

PROBLEMLÖSNING

I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångsätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat
E
C
A
Löser problem genom att utföra enkla beräkningar på ett godtagbart sätt
kunna lösa problem i flera steg genom att t.ex använda förändringsfaktor och ekvation
kunna lösa komplexare problem med effektiva metoder genom att använda t.ex. grafer och ekvationer

METOD

Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar Hur utvecklingsbara elevens metoder är Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel
E
C
A
Eleven kan beräkna procentuell förändring genom att hitta delen, andelen eller det hela
Eleven kan arbeta med och förstå upprepande förändring på olika sätt
Eleven visar metoder för upprepat förändring och använder förändringsfaktor på ett effektivt sätt

RESONEMANG

I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang Kvaliten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)
E
C
A
Eleven för godtagbara resonemang om förändringars rimlighet
Eleven för goda resonemang förändringars rimlighet.
Dessutom ger eleven välutvecklat resonemang kring hur förändringsfaktor visar sig i olika beräkningar

KOMMUNIKATION

Kvaliten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer
E
C
A
Redovisningen är möjligt att följa och är i huvudsak fungerande
redovisar på ett ändamålsenlig sätt. Redovisningen är lätt att följa.
redovisar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: