Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO år 3

Skapad 2011-09-10 09:33 i Furulunds skola Partille
Matris för NO år 3 Furulunds skola
Grundskola 3 NO (år 1-3)

KROPP OCH HÄLSA

 • Bi  1-3   Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Bi  1-3   Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • Bi  1-3   Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
Hälsa
Jag känner till lite om hur hälsan påverkas av sömn, mat, hygien, motion och kamratskap.Jag kan med stöd berätta om några.
Jag vet hur hälsan påverkas av sömn, mat, hygien, motion och kamratskap. Jag kan berätta om det.
Jag förstår hur hälsan påverkas av sömn, mat, hygien, motion och kamratskap. Jag kan slutsatser kring det och handla därefter.
Kroppsdelar
Jag kan namnen på några olika kroppsdelar och känner till hur de fungerar. Jag kan med stöd av frågor beskriva dem.
Jag kan flera kroppsdelar och vet hur de fungerar. Jag kan berätta med egna ord om några av kroppsdelar och hur de fungerar.
Jag är säker på många kroppsdelar och vet hur de fungerar. Jag kan berätta om dem på ett tydligt sätt.
Sinnen
Jag känner till våra 5 sinnen (hörsel, syn, lukt, smak, känsel). Jag kan med stöd berätta hur de fungerar.
Jag vet hur våra 5 sinnen fungerar och kan berätta om dem.
Jag vet hur våra 5 sinnen fungerar och kan berätta om dem och vet vad som händer när de inte fungerar.

MATERIAL OCH ÄMNEN

 • Ke  1-3   Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • Ke  1-3   Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
Vattens egenskaper
Vattens olika former/tillstånd (fast, flytande och gas). Kunskap om fasövergångar (kokning, smältning, kondensering, avdunsting och stelning)
Jag kan med stöd berätta om vattens olika former( fast, flytande och gas) Jag känner till fasövergångarna.
Jag kan på egen hand berätta om vattens olika former och fasövergångarna.
Jag kan berätta om vattens olika faser och fasövergångar. Jag förstår sambandet i fasövergångar.
Lösningar och blandningar
Jag kan med stöd blanda och lösa olika ämnen som mjöl och salt. Jag vet känner till avdunstning och med stöd berätta om det.
Jag kan på egen hand blanda och lösa olika saker t ex mjöl och salt och berätta om dem. Jag vet vad avdunstning är.
Jag kan på egen hand blanda och lösa olika ämnen och vet hur avdustnting går till. Jag kan också berätta kring dessa och dra egna slutsatser.

RYMDEN

 • Fy  1-3   Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
Jorden, solen och månen
Jag kan med stöd berätta om Jorden, solen och månens rörelse och förhållande till varandra. Jag känner till att månen har olika faser (nymåne, fullmåne och halvmåne)
Jag kan berätta om Jorden, solens och månens förhållande till varandra. Jag kan berätta om månens olika faser.
Jag kan berätta om Jordens solen och månens förhållande till varandra. Jag kan berätta om månens olika faser och vet vad dem beror på.
Stjärnor
Jag känner igen min stjärnbild. Jag känner till att sjtärnhimlen ändrar sig under ett år.
Jag kan beskriva min stjärnbild och vet att stjärnhimlen ändrar sig under ett år och känner till varför.
Jag kan beskriva och berätta om några olika stjärnbilder. Jag vet att stjärnhimlen ändrar sig under ett år och jag vet vad det beror på och kan förklara det.

KRAFT OCH RÖRELSE

 • Fy  1-3   Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Fy  1-3   Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
Tyngdkraft
Jag kan med stöd förklara hur tyngdkraften fungerar och kan användas.
Jag kan ge en enkel förklaring hur tyngdkraften fungerar och kan användas.
Jag kan ge en enkel förklaring hur tyngdkraften fungerar och kan tillämpas. Jag kan dra egna slutsatser om tyngdkraft.
Friktion
Jag kan med stöd berätta om hur friktion fungerar och kan användas.
Jag kan ge en enkel förklaring hur friktion fungerar och kan användas.
Jag kan ge en enkel förklaring hur friktion fungerar och kan användas. Jag kan dra egna slutsatser om friktion.
Jämnvikt
Jag kan med stöd berätta om hur jämvikt fungerar och kan användas.
Jag kan ge en enkel förklaring hur jämvikt fungerar och kan användas.
Jag kan ge en enkel förklaring hur jämvikt fungerar och kan användas. Jag kan dra egna slutsatser om jämnvikt.

METODER OCH ARBETSSÄTT

 • Ke  1-3   Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Ke  1-3   Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Ke  1-3   Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
Naturvetenskapliga undersökningar
Med stöd gör jag enkla expriment med vardagliga material. Jag käner till orden hypotes, genomförande och resultat. Jag kan med stöd dokumentera dina experiment.
På egen hand kan jag göra enkla expriment och använder orden hypotes, genomförande och resultat. Jag kan göra en enkel dokumentation på mina undersökningar.
Jag planerar och genomför enkla experiment jag kan samtala om ditt resultat och dra slutsatser och göra jämförelser med kamraters resultat. Jag dokumenterar mina kunskaper och använder dessa i samtal och diskussioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: