Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris för prov på kroppen Na 1b.

Skapad 2019-06-12 11:30 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Bedömningsmatris för hel kursen
Gymnasieskola 1 – 3 Naturkunskap
F
E
C
A
Eleven kan _____ redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
samt underbygger diskussionen med _____ argument.
enkla
välgrundade
välgrundat och nyanserat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: