Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 5

Skapad 2019-06-12 22:02 i Parkskolan Norrtälje
Grundskola 5 Bild

Bildframställning

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa bilder, teckning, måleri och tredimensionellt arbete.
Du visar att du kan använda ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du visar att du kan använda ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du visar att du kan använda ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Redskap för bildframställning

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tekniker, verktyg och material.
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Formulera och välja handlingsalternativ.
Du kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som till viss del leder framåt.
Du kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som relativt väl leder framåt.
Du kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som mycket väl leder framåt.

Bildanalys

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonemang och koppling.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Du kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: