Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola Samhällsekonomi

Skapad 2019-06-13 13:06 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Samhällskunskap
E
C
A
Faktakunskaper, begrepp och modeller.
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer (ekonomiska och politiska). I beskrivningar kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven har Goda kunskaper om olika samhällsstrukturer (ekonomiska och politiska). I beskrivningar kan eleven använda begrepp och modeller på ett fungerande sätt
Eleven har Mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer (ekonomiska och politiska). I beskrivningar kan eleven använda begrepp och modeller på ett välfungerande sätt
Resonemang
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Samt om hur samhällen påverkar varandra.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,
Samband
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven kan beskriva enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituationer. .
Eleven kan beskriva förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituationer.
Eleven kan beskriva komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituationer.
Perspektivbyten
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven kan undersöka enkla samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss delunderbyggda resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven kan undersöka förhållandevis komplexa samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang och relativt välunderbyggda argument och kan då förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven kan undersöka komplexa samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och välunderbyggda resonemang och relativt välunderbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: