Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Engelska

Skapad 2019-06-13 14:23 i Vollsjö skola Sjöbo
Grundskola 4 Engelska
Förmåga att förstå talad engelska
Förstår enstaka engelska ord och fraser om de uttalas långsamt och tydligt.
Förstår enkla meningar på tydligt talad engelska.
Uppfattar och förstår huvudinnehållet i tydligt talad engelska.
Förstår det mesta av talad engelska, både i t.ex. filmer, instruktioner och samtal.
Förmåga att förstå skriven engelska
Kan läsa och förstå några vanliga engelska ord och korta fraser.
Kan läsa och förstå enkla meningar på engelska.
Förstår ganska mycket av skriven engelska. Kan läsa enklare texter, t.ex. instruktioner.
Kan läsa och förstå olika engelska texter, t.ex. i böcker och tidningsartiklar.
Ordkunskap
Kan några av de allra vanligaste orden på engelska.
Är ganska säker på många vanliga ord. Behöver ofta tänka efter en stund för att hitta det rätta engelska ordet.
Har ett stort ordförråd och hittar ganska ofta rätt ord.
Har ett rikt engelskt ordförråd med ord från många olika områden. Hittar för det mesta rätt ord utan att ens behöva fundera.
Förmåga att formulera sig i tal
Kan svara på enkla frågor och berätta enstaka saker om t.ex. sig själv.
Kan samtala en kort stund om ett välbekant ämne, men ”kör fast” ibland och har svårt att komma vidare.
Kan samtala ganska länge om olika ämnen. Söker efter lösningar när det uppstår problem.
Lyssnar och pratar nästan som i ett samtal på modersmålet. Hanterar alla problem som uppstår.
Förmåga att formulera sig i skrift
Kan skriva några enstaka ord och fraser med ungefär rätt stavning.
Kan skriva korta meningar. Stavar rätt till de vanligaste orden.
Kan skriva egna korta texter. Är ganska säker på stavningen.
Kan skriva olika typer av texter. Är säker på stavningen.
Uttal
Kan uttala några engelska ord på ungefär rätt sätt.
Kan uttala många vanliga engelska ord. Har svårighet med vissa språkljud.
Har ett bra engelskt uttal. Lyckas oftast använda språkljuden på rätt sätt.
Har ”flyt” i språket. Använder betoning och satsmelodi rätt. Behärskar de engelska språkljuden.
Grammatisk kännedom
Känner till något om engelsk grammatik.
Är ganska säker på vissa delar av den engelska grammatiken, osäker på andra.
Är ganska säker på den engelska grammatiken och använder oftast dessa kunskaper i tal och skrift.
Behärskar grundläggande engelska språkregler och använder dem automatiskt i tal och skrift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: