Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Fk - Mönster

Skapad 2019-06-14 09:27 i Frötuna skola Norrtälje
I förskoleklassen möter barnen olika matematiska teman som alla kopplas till utforskning, fundering och lek. Uppgifterna är av olika karaktärer, vilket ger barnen förutsättningar för att utveckla olika matematiska förmågor.
Grundskola F Matematik

I de olika aktiviteterna observeras barnens nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet i aktiviteten, hur barnen prövar och använder olika idéer samt hur barnet kommunicerar och resonerar med hjälp av relevanta begrepp.

Rubrik: Mönster

Pröva och använda idéer genom att följa och fortsätta ett enkelt mönster samt översätta samma mönster i ett annat material och kommunicera och resonera genom att till exempelvis beskriva metoder och den upprepade delen.
  • Gr lgr11   pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  • Gr lgr11   använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
Behärskar inte
På god väg
Behärskar
Mönster
Visar nyfikenhet och intresse för innehållet i aktiviteten
  • Gr lgr11  -
Prövar och använder olika idéer
Kunna följa ett mönster Kunna fortsätta ett mönster Kunna bygga ett mönster
Kommunicerar och resonerar om mönster
Kunna kommunicera och resonera om mönster med t.ex. ord, gester, föremål, bild. Kunna beskriva mönster och använda begrepp som t.ex. varannan, samma, stor, rund.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: