Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 19 Bedömningsmatris Engelska åk 4-6

Skapad 2019-06-17 08:53 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Bedömningsmatris Engelska åk 4-6 Järnåkraskolan
Grundskola 4 – 6 Engelska

Mål i kursplanens syfte

1 förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

2 formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

3 använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

4 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

5 reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Rubrik 1

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ... kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
E
C
A
1 & 3
Eleven kan välja strategi och i tydligt talad, enkel engelska förstå … …och agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
det mest väsentliga av innehållet
det huvudsakliga innehållet
helheten
1 & 3
Eleven kan välja strategi och i enkla texter förstå … …och agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
det mest väsentliga av innehållet
det huvudsakliga innehållet
helheten
2 & 4
Eleven kan välja strategi som förbättrar interaktionen och muntligt uttrycka sig med ord, fraser och meningar på ett sätt som är …
enkelt och begripligt
enkelt och relativt tydligt
enkelt och tydligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
2 & 4
Eleven kan välja strategi som förbättrar interaktionen och skriftligt uttrycka sig med ord, fraser och meningar på ett sätt som är …
enkelt och begripligt
enkelt och relativt tydligt
enkelt och tydligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
5
Eleven kan kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används på ett sätt som är …
enkelt
utvecklat
välutvecklat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: