Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd - Utvecklingsmatris åk 7-9

Skapad 2011-09-15 16:48 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idé och inspiration
(Planering och ritning).
Du kan i slöjdarbetet BIDRA till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet (SJÄLV) utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet (SJÄLV) utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du SJÄLV SÖKT UPP.
Tillvägagångssätt
(Val av lämpligt arbetssätt)
Du väljer (utifrån syfte och miljöaspekter) tillvägagångssätt och ger ENKLA motiveringar till dina val.
Du väljer (utifrån syfte och miljöaspekter) tillvägagångssätt och ger UTVECKLADE motiveringar till dina val.
Du väljer (utifrån syfte och miljöaspekter) tillvägagångssätt och ger VÄLUTVECKLADE motiveringar till dina val.
Under arbetets gång
(Kreativitet under arbetet)
Du BIDRAR till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du formulerar och väljer (MESTADELS SJÄLV) handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Du formulerar och väljer (SJÄLV) handlingsalternativ som leder framåt.
Skapandet
(Arbetsprocessen)
Du kan på ett ENKELT OCH (OFTAST) GENOMARBETAT sätt skapa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Du kan på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL genomarbetat sätt skapa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Du kan på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL GENOMARBETAT sätt skapa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Initiativförmåga
Arbetar, men ej på eget initiativ!
Arbetar, delvis på eget initiativ!
Arbetar, helt på eget initiativ!
Kombinationsteknik
(Hur material och hantverkstekniker kan kombineras).
Du PRÖVAR hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du PRÖVAR OCH OMPRÖVAR hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du PRÖVAR OCH OMPRÖVAR SYSTEMATISKT hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Hjälpmedel
(Verktyg, maskiner och övriga redskap)
Du kan (MED STÖD) använda handverktyg, redskap och maskiner på ett SÄKERT OCH FUNGERANDE sätt.
Du kan (UTAN HJÄLP) använda handverktyg, redskap och maskiner på ett SÄKERT OCH FUNGERANDE sätt.
Du kan (MED PRECISION) använda handverktyg, redskap och maskiner på ett SÄKERT OCH FUNGERANDE sätt.
Utvärdering
(Dokumentation av arbetet från idé till färdig produkt. Form, funktion och kvalitet.)
Du kan ge ENKLA omdömen om arbetsprocessen med VISS användning av slöjdspecifika begrepp.
Du kan ge UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen med RELATIVT GOD användning av slöjdspecifika begrepp.
Du kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen med GOD ANVÄNDNING av slöjdspecifika begrepp.
Föremålets uttryck
(Färg, form, trender och traditioner).
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då ENKLA resonemang (och kopplar dessa till egna erfarenheter, trender och olika traditioner).
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då UTVECKLADE resonemang (och kopplar dessa till egna erfarenheter, trender och olika traditioner).
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då VÄLUTVECKLADE resonemang (och kopplar dessa till egna erfarenheter, trender och olika traditioner).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: