Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesmatris Sva 1-3

Skapad 2019-06-18 12:26 i Sågmyraskolan Falun
Ämnesmatris i svenska som andraspråkår 1-3. Matrisen är baserad på InfoMentors material Heja.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk

Matrisen tilldelas varje läsår. I matrisen bedöms hur långt du utvecklat dina förmågor utifrån den årskurs du går i.

Undervisningen i svenska som andraspråk ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • uttrycka dig när du pratar och skriver

  • läsa och analysera olika texter

  • anpassa ditt språk till de som läser eller lyssnar, till ditt budskap och till situationen

  • välja och använda metoder som gör att du förstår och blir förstådd

  • känna igen vad som är typiskt för svenskan och använda regler för hur man pratar och skriver

  • söka information från olika källor och värdera dem

Ämnesmatris sva 1-3

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för årskursen
Läsa
Du kan med flyt läsa texter som handlar om saker du känner till. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Läsförståelse
Du kan förstå ganska bra vad du läser. Du berättar på ett enkelt sätt om vad du tycker är viktigt i texten.
Diskutera texter
Du kan diskutera tydliga budskap i texter på ett enkelt sätt. Du jämför det med något du själv varit med om.
Skriva
Du kan skriva enkla texter på dator och med en handstil som går att läsa.
Stavning
Du kan stava ord som du ofta använder och ord som är vanliga i texter som handlar om saker du känner till.
Skrivregler
Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken.
Skriva berättelser
Du kan skriva berättelser med en enkel handling som hänger ihop.
Informationssökning
Du kan söka information från en källa som någon visar dig. Du kan skriva en enkel faktatext med den viktigaste informationen.
Använda begrepp
Du kan använda egna viktiga ord som hör ihop med det du skriver om. Du skriver så att det är tydligt vad texten handlar om.
Använda bilder
Du kan använda bilder för att göra det du vill berätta med dina texter tydligare.
Utvecka texter
Du kan ge enkla omdömen om innehållet och språket i dina och andras texter med hjälp av frågor. Du gör dina texter bättre med hjälp av omdömen.
Samtala
Du har ett ganska bra ordförråd som du använder när du pratar med andra om saker du känner till.
Du kan ställa frågor, kommentera och säga vad du tycker när du pratar med andra.
Tala
Du kan använda metoder som fungerar ganska bra för att andra ska förstå vad du säger.
Ny aspekt
Du kan berätta om saker som händer i vardagen så att det är lätt för den som lyssnar att förstå.
Muntliga instruktioner
Du kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Ny aspekt
Du kan upptäcka när andra inte förstår dig och när du inte förstår andra. Du ber om hjälp med att förklara.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: