👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 4-6 musikämnets delmoment.

Skapad 2019-06-18 12:45 i Oxledsskolan F-6 Partille
Utgår från det centrala innehållet för åk 4-6 och betygskriterierna för åk 6 i ämnet Musik i Lgr11.
Grundskola 4 – 6 Musik

I den här matrisen visas musikämnets olika delmoment. Din aktuella förmåga markeras utifrån den förväntade kunskapen i just den årskurs du går, satt i relation till förväntade kunskaper i slutet av årskurs 6. Vissa kunskapskrav bedöms inte under detta år då de inte arbetats med och är planerade till åk 5 och 6.

Musicerande & Musikskapande

arbetsstatus
>>>
>>>
>>>
>>>
Gemensam sång
Detta mål har vi ej arbetat med.
Du har ännu inte visat kunskap på att du kan delta i gemensam sång och/eller följa rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.

Musicerande & Musikskapande samt Musikens Verktyg

arbetsstatus
>>>
>>>
>>>
>>>
Melodistämma
Detta mål har vi ej arbetat med.
Du har ännu inte visat kunskap på att du kan spela delar av en enkel anpassad melodistämma.
Du kan spela delar av en enkel anpassad melodistämma.
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad melodistämma.
Du kan spela en enkel anpassad melodistämma.
Basstämma
Detta mål har vi ej arbetat med.
Du har ännu inte visat kunskap på att du kan spela delar av en enkel anpassad basstämma.
Du kan spela delar av en enkel anpassad basstämma.
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad basstämma.
Du kan spela en enkel anpassad basstämma.
Slagverksstämma
Detta mål har vi ej arbetat med.
Du har ännu inte visat kunskap på att du kan spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Du kan spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Du kan spela en enkel anpassad slagverksstämma.
Ackompanjemang
Detta mål har vi ej arbetat med.
Du har ännu inte visat kunskap på att du på något ackord-instrument kan bidra till ackompanje-mang.
Du bidrar till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Du ackompanjerar på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Du ackompanjerar på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Eget musikskapande; Idé & musikaliska byggstenar
Detta mål har vi ej arbetat med.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, ännu inte bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former. Eleven kan heller inte bidra till en fungerande komposition ännu.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik, genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Melodi; sång eller instrument
Detta mål har vi ej arbetat med.
Du har ännu inte visat kunskap på att du kan sjunga eller spela på något instrument med tajming.
Du sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med tajming.
Du sjung­er eller spelar på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Du sjunger eller spelar på något instrument med god tajming och med passande karaktär.

Musikens Sammanhang & Funktioner

arbetsstatus
>>>
>>>
>>>
>>>
Musikaliskt omdöme
Detta mål har vi ej arbetat med.
Du har ännu inte visat kunskap på att du kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Du kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Du kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Du kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Musikaliska resonemang
Detta mål har vi ej arbetat med.
Du har ännu inte visat kunskap på att du kan uttrycka dig på ett enkelt sätt om egna musik-upplevelser eller beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan uttrycka dig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan uttrycka dig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan uttrycka dig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Genrer och kulturer
Detta mål har vi ej arbetat med.
Du har ännu inte visat kunskap på att du kan urskilja eller ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer eller kulturer.
Du kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Du kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Du kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Instrument
Detta mål har vi ej arbetat med.
Du har ännu inte visat kunskap på att du kan ge exempel på instrument från olika instrument-grupper.
Du kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrument-grupper.
Du kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Du kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrument-grupper.