Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 3 PM 1

Skapad 2019-06-18 15:07 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Svenska 3 PM 1
Gymnasieskola Svenska
=>
E
=>
C
=>
A
Innehåll och källhantering
Textens innehåll är till viss del anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: - Texten presenterar en frågeställning som motsvarar den som ges i uppgiften. - Texten innehåller en rimlig beskrivning. Beskrivningen är en med viss säkerhet utförd sammanfattning av flera källor från texthäftet. -Texten innehåller slutsatser/en jämförelse som delvis bygger på textreferaten. - Texten utmärks delvis av objektiv saklighet. - Eleven tillämpar regler för citat- och referatteknik.
Textens innehåll är anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: - Beskrivningen har tydligt fokus på frågeställningen. - slutsatserna/jämförelsen presenteras i ett utvecklat resonemang som i huvudsak bygger på textreferaten. - Texten utmärks i huvudsak av objektiv saklighet. - Citat- och referattekniken fungerar i huvudsak väl med t.ex. referatmarkörer.
Textens innehåll är anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: - Beskrivningen är en skickligt utförd sammanfattning av flera relevanta källor från texthäftet. - Resonemanget är väl utvecklat och nyanserat samt bygger i huvudsak på textreferaten. - Texten utmärks av objektiv saklighet. - Citat- och referattekniken är väl fungerande.
Disposition och sammanhang
Texten har en urskiljbar disposition och är sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: - Stoffet är på ett rimligt och urskiljbart sätt organiserat i inledning, huvudtext och avslutning. - Texten är på ett rimligt sätt indelad i stycken. - Textbindningen är fungerande.
Texten är väldisponerad och sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: - Texten har en lämplig organisation av stoffet utifrån uppgiftens syfte. - Styckemarkeringen är korrekt. - Textbindningen är väl fungerande. - Inledningen och avslutningen fyller sina respektive funktioner. - Det råder balans mellan olika delar.
Texten är väldisponerad och sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: - Texten har en lämplig organisation av stoffet utifrån uppgiftens syfte. - Styckemarkeringen är korrekt. - Textbindningen är väl fungerande. - Inledningen och avslutningen fyller sina respektive funktioner. - Det råder balans mellan olika delar.
Språk och stil
Textens språk och stil är till viss del anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: - Språket följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar. - Stilen är till viss del anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Textens språk och stil är anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: - Språket är klart och bär upp elevens resonemang. - Stilen är anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Textens språk och stil är väl anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: - Språket är välformulerat med precision i ordval och uttrycksformer. - Stilen är väl anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Helhetsbedömning
Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Den är ett pm om frågeställningen som till viss del kan fylla syftet att informera och intressera kurskamraterna.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Den är ett pm om frågeställningen som kan fylla syftet att informera och intressera kurskamraterna.-
Texten är väl anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Den är ett pm om frågeställningen som väl kan fylla syftet att informera och intressera kurskamraterna.-
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: