Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2019-07-03 12:34 i Södermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Matris för argumenterande text vad gäller läsa, skriva och tala. Ur Klara svenskan åk 5.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk

LÄSA

Under utveckling - Inte tillräckligt
Begynnelsestadium - Närmar sig
Utvecklas - Tillräckligt
Väl utvecklad - helt uppfylld
Fullt utvecklad - Utomordentligt
Läsa och urskilja den argumenterande textens struktur.
Hitta åsikten i en argumenterande text.
Hitta argumenten som stödjer åsikten.
Urskilja viktiga bindeord.
Göra textkopplingar utifrån en argumenterande text.
Sammanfatta huvuddragen i det jag har läst.

SKRIVA

Under utveckling - Inte tillräckligt
Begynnelsestadium - Närmar sig
Utvecklas - Tillräckligt
Väl utvecklad - helt uppfylld
Fullt utvecklad - Utomordentligt
Skriva en tydlig rubrik och inledning.
Skriva en tydlig avslutning.
Formulera en tydlig åsikt.
Använda mig av tydliga argument.
Använda passande bindeord.
Skriva en signatur

TALA

Under utveckling - Inte tillräckligt
Begynnelsestadium - Närmar sig
Utvecklas - Tillräckligt
Väl utvecklad - helt uppfylld
Fullt utvecklad - Utomordentligt
Hitta på och använda en säljande slogan.
Använda reklamknep.
Använda övertygande argument i min reklam.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: