Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga Svenska åk 1-3 LYSSNA steg 1-5

Skapad 2019-07-09 07:53 i Simrishamn
Skolverkets bedömningsstöd - Bygga Svenska STEG 1-5 för Lyssna
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk

Observationspunkter för Lyssna - STEG 1-5

LYSSNA Steg 1

Eleven urskiljer med stöd av sammanhanget enkel information i anpassat talat språk av begränsat omfång, där innehållet är känt och bearbetat
Eleven visar en övergripande förståelse av anpassat talat språk av begränsat omfång, till exempel genom att peka på en bild eller ett föremål, utföra något eller med något ord säga vad det handlar om

LYSSNA Steg 2

Eleven visar en övergripande förståelse av anpassat talat språk, till exempel genom att ställa och svara på enkla frågor
Eleven förstår och följer en vanlig instruktion i få steg, med stöd av sammanhanget
Eleven förstår frekventa ord och fraser som läraren har tagit upp i undervisningen

LYSSNA Steg 3

Eleven urskiljer relevant information i ett bekant ämnesinnehåll som förmedlas
Eleven visar en övergripande förståelse av längre sammanhållet tal genom att kunna svara på frågor om innehållet
Eleven visar prov på förståelse genom att dra egna slutsatser, till exempel utifrån en berättelse eller ett tv program, och svarar på frågor som: Varför tror du ...?
Eleven förstår instruktioner i fler steg med hjälp av sammanhanget och visuellt stöd

LYSSNA Steg 4

Eleven visar en övergripande och fördjupad förståelse av både vardags och ämnesrelaterat tal, till exempel genom att återge, sammanfatta, och reflektera över
Eleven deltar i spontana och styrda samtal i undervisningen genom att ställa och svara på frågor, och visar förståelse genom att kommentera och bygga vidare på det andra har sagt

LYSSNA Steg 5

Eleven urskiljer relevant information i längre vardags och ämnesrelaterat tal i normal talhastighet
Eleven visar en övergripande och fördjupad förståelse av längre vardags och ämnesrelaterat tal genom att kunna återge, sammanfatta och reflektera över innehållet
Eleven deltar ledigt i styrda samtal och visar förståelse genom att kommentera och bygga vidare på det andra sagt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: