👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Självskattning sociala förmågor

Skapad 2019-08-13 12:26 i Edsskolan Östhammar
Matris att använda för självskattning, ex. inför utvecklingssamtal.
Grundskola 4 – 6

Sociala förmågor

>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
Ansvar för lärande
Så här tar jag ansvar för mitt lärande:
Arbetar inte. Lyssnar inte.
Arbetar ibland, mest när jag tycker det är roligt. Väljer bort det som jag behöver öva på. Lyssnar ibland. Frågar fast jag inte behöver.
Arbetar alltid även när det inte är så kul. Övar på det jag behöver. Lyssnar oftast och frågar ibland.
Tar vara på lektionstiden och arbetar koncentrerat. Gör mitt bästa med alla uppgifter. Frågar när jag behöver. Lyssnar noga så att jag kan lära mig. Vet vad jag behöver öva på och gör det.
Arbetsro
Så här bidrar jag till arbetsro:
Jag pratar rakt ut och räcker inte upp handen. Jag avbryter när andra pratar. Jag lyssnar inte på andra. Jag leker eller håller på med annat än det jag ska.
Jag pratar rakt ut ibland. Jag glömmer ibland att räcka upp handen. Jag avbryter när andra pratar. Jag lyssnar inte på andra. Jag gör inte alltid det jag ska.
Jag kommer oftast ihåg att räcka upp handen. Jag lyssnar på andra och avbryter inte. Jag gör det jag ska på lektionerna.
Jag koncentrerar mig på mitt arbete. Jag avbryter inte när andra pratar. Jag hjälper andra när de frågar om hjälp när jag kan. Jag pratar bara om det vi ska prata om i klassrummet och jag gör det med en behaglig samtalston.
Samarbete
Så här bidrar jag till samarbetet i gruppen:
Jag vill jobba själv och inte tillsammans med andra. Jag deltar inte och ger inga egna förslag.
Jag vill bara jobba tillsammans med min bästa kompis. Jag lyssnar inte på andra och vill bara göra på mitt sätt.
Jag kan jobba tillsammans med flera. Jag är delaktig och försöker sätta mig in i uppgiften. Jag lyssnar på andra och ställer frågor.
Jag kan jobba tillsammans med vem som helst. Jag är delaktig hela tiden. Jag pratar med alla och låter alla vara med i samtalet. Jag lyssnar och ställer frågor. Jag kommer tillsammans med de övriga fram till hur man ska göra.
Samtal, resonemang och diskussion
Så här bidrar jag när vi samtalar, resonerar och diskuterar med varandra:
Jag är tyst.
Jag kan berätta vad jag tycker.
Jag är med i diskussioner. Jag kan berätta vad jag tycker så att andra förstår. Jag kan lyssna till mina kompisar.
Jag är med i diskussioner. Jag kan berätta vad jag tycker så att andra förstår. Jag kan lyssna till mina kompisar och ställa frågor som passar till det de berättar.