👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 3

Skapad 2019-08-14 17:50 i Parkskolan Ludvika
Mål att uppnå i svenska för år 3
Grundskola 3 Svenska

Mål att uppnå i svenska för år 3

På väg
Har uppnått målen
Läsa och skriva
Du kan med flyt läsa texter som handlar om saker du känner till
Du använder dig av fungerande lässtrategier
Du kan förstå ganska bra vad du läser. Du berättar på ett enkelt sätt om det du tycker är viktigt i texten
Du kan diskutera tydliga budskap i texter på ett enkelt sätt. Du jämför det med något du själv har varit med om
Du kan skriva enkla texter på dator och med en läslig handstil
Du kan stava ord som du ofta använder och ord som är vanliga i texter som handlar om saker du känner till
Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken på rätt sätt
Du kan skriva berättelser med tydlig början, handling och slut
Du kan söka information från en källa någon visar dig. Du skriver en enkel faktatext med den viktigaste informationen
Du kan använda viktiga ord som hör ihop med det du skriver om. Du skriver så att det är tydligt vad texten handlar om
Du kan förstärka dina texter med tillhörande bilder
Du kan ge enkla omdömen om dina och andras texter med hjälp av frågor. Du gör dina texter bättre med hjälp av omdömen
Lyssna, tala och samtal
Du kan prata med andra om saker du känner till. Du ställer frågor, ger kommentarer och säger vad du tycker
Du kan berätta om saker som händer i vardagen så att det är lätt för den som lyssnar att förstå
Du kan ta en enkel skriftlig instruktion
Du visar att du kan ge och ta enklare muntliga instruktioner