👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MAVMAT52

Skapad 2019-08-16 09:13 i Ljungbergsgymnasiet Borlänge
Ämnet material och verktyg behandlar material, verktyg och annan teknisk utrusning som används inom olika yrkesområden. I ämnet ingår skötsel och underhåll av material och utrustning samt skydd och säkerhet.
Gymnasiesärskola Hantverk och produktion

Undervisningen i ämnet material och verktyg ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

● Kunskaper om olika materials egenskaper och användningsområden.
● Kunskaper om verktyg och annan teknisk utrustning, deras konstruktion, funktion samt användningsområden.
● Förmåga att välja och använda material, verktyg och annan teknisk utrustning på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön.
● Förmåga att sköta samt underhålla material, verktyg och maskiner på ett säkert sätt.

E
Eleven medverkar i att beskriva olika materials egenskaper och användningsområden. Eleven medverkar också i att beskriva verktyg och annan teknisk utrustning samt deras konstruktion, funktion och användningsområden. Eleven medverkar dessutom i att välja och använda material, verktyg och annan teknisk utrustning på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön. Eleven medverkar i att sköta och underhålla material, verktyg och maskiner på ett säkert sätt.
C
Eleven beskriver på ett enkelt sätt olika materials egenskaper och användningsområden. Eleven beskriver också på ett enkelt sätt verktyg och annan teknisk utrustning samt deras konstruktion, funktion och användningsområden. Dessutom väljer och använder eleven material, verktyg och annan teknisk utrustning på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön. Eleven sköter och underhåller med tillfredställande resultat material, verktyg och maskiner på ett säkert sätt.
A
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt olika materials egenskaper och användningsområden. Eleven beskriver också på ett utvecklat sätt verktyg och annan teknisk utrustning samt deras konstruktion, funktion och användningsområden. Dessutom väljer och använder eleven material, verktyg och annan teknisk utrustning på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön. Eleven sköter och underhåller med gott resultat material, verktyg och maskiner på ett säkert sätt.
◆ Material, egenskaper och användningsområden.
◆ Råvaror och förädlingsprocess till olika material, till exempel från malm till stål, från skog till trävaruprodukter och från ull till tyg.
◆ Arbetsmetoder för bearbetning av material. Materialets förändrade egenskaper vid bearbetning, till exempel ytbehandling, värmebehandling och valsning. Materialets påverkan på verktyg och annan utrustning.
◆ Verktyg och annan teknisk utrustning samt deras användningsområden.
◆ Arbetsbeskrivningar, manualer och ritningar.
◆ Val av material, maskiner och verktyg för att utföra ett arbete, till exempel för sammanfogning, slipning och montering.
◆ Planering och beräkning av materialåtgång.
◆ Skötsel och underhåll av verktyg och annan teknisk utrustning.
◆ Miljöpåverkan. Hantering av restmaterial. Återvinning och destruktion.
◆ Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet. Behörighetskrav för användning av olika maskiner och annan utrustning. Riskbedömningar och förebyggande åtgärder vid säkerhetsarbete.
◆ Lagar och andra bestämmelser, till exempel miljölagar.
◆ Skötsel och underhåll av material.