Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4-5

Skapad 2019-08-16 09:32 i Slättaskolan Falun
Grundskola 4 – 5 Engelska

Ännu ej nått godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Lyssna, förstå och tolka
  • En
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo från olika medier. Du visar din förståelse genom att i enkel form berätta och kommentera innehållet. Du kan också följa instruktioner på ett godtagbart sätt.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Du visar din förståelse genom att i enkel form berätta och kommentera innehåll och detaljer. Du kan också följa instruktioner på ett tillfredsställande sätt.
Formulera sig, kommunicera i tal och anpassa språket
  • En
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i samtal om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i muntliga framställningar av olika slag.
Språkliga strategier
  • En
Du kan välja och använda dig av någon strategi (gissa, logisk slutsats, bilder, rubriker, med hjälp av sammanhanget, lexikon, datorprogram) som löser problem i och förbättrar interaktion, lyssnande och läsning.
Du kan välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
Läsa, förstå och tolka olika texter
  • En
Du kan läsa och förstå det mest väsentliga i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form berätta och kommentera innehållet. Du kan också följa instruktioner på ett godtagbart sätt.
Du kan läsa och förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i vardagliga och välbekanta texter. Du visar din förståelse genom att i enkel form berätta och kommentera innehåll och detaljer. Du kan också följa instruktioner på ett tillfredsställande sätt.
Formulera sig, kommunicera i skrift och anpassa språket
  • En
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar i skriftliga framställningar av olika slag. Du kan gör enstaka enkla förbättringar av texten.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande (använda sambands-, bindeord och röd tråd) med ord, fraser och meningar. Du kan göra enkla förbättringar i egna texter.
Livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
  • En
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser.
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: