👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fordonsvård - Personbil

Skapad 2019-08-16 10:53 i Ljungbergsgymnasiet Borlänge
Undervisningen i ämnet fordonsvård ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om vård och underhåll av fordon samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom området
Gymnasiesärskola

Praktiskt arbete och ett undersökande och problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att reflektera över och samtala om resultatet av genomfört arbete med hänsyn till kvalitet och miljö.

Undervisningen i ämnet fordonsvård ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Kunskaper om material, utrustning och produkter som används inom fordonsvård.
Förmåga att välja utrustning och produkter för vård och underhåll av material.
Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom fordonsvård på ett ergonomiskt och säkert sätt och med hänsyn till miljön.

Rubrik 1

E
Eleven medverkar i att beskriva material, utrustning och produkter som används inom fordonsvård. Eleven medverkar också i att välja utrustning och produkter för vård och underhåll av material. Eleven medverkar också i att utföra arbetsmoment inom fordonsvård på ett ergonomiskt och säkert sätt och med hänsyn till miljön.
C
Eleven beskriver på ett enkelt sätt material, utrustning och produkter som används inom fordonsvård. Eleven väljer med viss säkerhet utrustning och produkter för vård och underhåll av material. Eleven utför också med tillfredsställande resultat arbetsmoment inom fordonsvård på ett ergonomiskt och säkert sätt och med hänsyn till miljön
A
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt material, utrustning och produkter som används inom fordonsvård. Eleven väljer med säkerhet utrustning och produkter för vård och underhåll av material. Eleven utför också med gott resultat arbetsmoment inom fordonsvård på ett ergonomiskt och säkert sätt och med hänsyn till miljön.
Fordonsunderhålls betydelse för miljö, säkerhet, prestanda och ekonomi.
Produkter som används inom fordonsvård för personbilar och lätta lastbilar, till exempel rengörings-, lack- och rostskyddsmedel.
Material, verktyg och maskiner som används inom fordonsvård.
Miljökrav vid fordonsvård.
Informationssystem och manualer för arbete inom fordonsvård.
Exteriör fordonstvätt och ytbehandling av personbilar och lätta lastbilar.
Interiör fordonstvätt av personbilar och lätta lastbilar.
Motortvätt på personbilar och lätta lastbilar.
Underredstvätt av personbilar och lätta lastbilar.
Lackeringens kondition och val av åtgärder beroende på fordonstyp och användningsområde.
Byte och påfyllning av vätskor, till exempel bromsvätska och motorolja.
Underhåll av verktyg, utrustning och verkstadsmiljöer.
Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
Lagar och andra bestämmelser, till exempel miljölagar och säkerhetsbestämmelser.