👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskraven i tyska åk 6 (2021)

Skapad 2019-08-28 14:42 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 6 Moderna språk - språkval

RECEPTION

är förmågan att förstå innehållet i det man hör eller läser
Nivå 0
På den här nivån har du ännu inte nått de lägsta kunskapskraven som behövs för ett betyg.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå tal
Vad du förstår av: -tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
vanliga, enkla ord och fraser
enkla ord och fraser
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
Förstå text
Vad du förstår av: -korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
vanliga, enkla ord och fraser
enkla ord och fraser
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
Kommentera och agera
Hur du visar din förståelse genom att a) kommentera innehållet, och b) agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
a) i mycket enkel form b) med godtagbart resultat
a) i mycket enkel form b) med tillfredsställande resultat
a) i enkel form b) med gott resultat
Strategier
Ingen skillnad mellan nivåerna - alla eller ingen blir ifylld.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

PRODUKTION

är förmågan att uttrycka sig själv muntligt och skriftligt.
Nivå 0
På den här nivån har du ännu inte nått de lägsta kunskapskraven som behövs för ett betyg.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formulera sig muntligt
Hur du formulerar dig i muntliga framställningar av olika slag.
mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Formulera sig i skrift
Hur du formulerar dig i skriftliga framställningar av olika slag.
mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.

INTERAKTION

är förmågan att kunna kommunicera muntligt eller skriftligt med andra.
Nivå 0
På den här nivån har du ännu inte nått de lägsta kunskapskraven som behövs för ett betyg.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntligt
Hur du kan uttrycka dig i muntlig interaktion
mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Skriftligt
Hur du kan uttrycka dig i skriftlig interaktion
mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Strategi för interaktion
Hur du kan använda strategi(er) för att lösa problem i interaktionen.
någon strategi som löser enstaka enkla problem
någon strategi som löser enkla problem
några strategier som löser enkla problem
Kommentera
Hur du kommenterar företeelser i olika sammanhang och områden där tyskan används.
i mycket enkel form
i mycket enkel form
i enkel form

Språk och realia

är när du lägger märke till och kommenterar både språkliga och kulturella likheter och skillnader i landet/länderna där språket används
Nivå 0
På den här nivån har du ännu inte nått de lägsta kunskapskraven som behövs för ett betyg.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommentera
Hur du kommenterar några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
i mycket enkel form
i mycket enkel form
i enkel form