👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djurens biologi

Skapad 2019-08-29 09:06 i Stiernhööksgymnasiet i Rättvik Rättvik
Systematik Anatomi/fysiologi Fodersmältning Etologi Mikrobiologi
Gymnasieskola Biologi – naturbruk

Delmomenten i Djurens biologi:
Systematik, anatomi/fysiologi, fodersmältning, etologi, mikrobiologi

F
E
D
C
B
A
Etologi
Eleven beskriver, i samband med studier av djurs beteende i olika miljöer, ___ de olika djurarternas naturliga beteende.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Etologi
Dessutom noterar eleven _______ avvikelser i djurens beteende och förklarar _______ orsakerna till det avvikande beteendet.
med viss säkerhet översiktligt
med viss säkerhet utförligt
med säkerhet utförligt och nyanserat
Fodersmältning
Eleven redogör ____ för djurens näringsbehov, matsmältning och energiomsättning.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Anatomi
I samband med olika arbetsuppgifter med djur redogör eleven _____ för djurens anatomi och fysiologi.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Mikrobiologi
Eleven redogör ____ för mikroorganismer och mikrobiologiska processer av betydelse för djurhälsa och djursjukdomar.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Systematik
I samband med fältstudier identifierar eleven ____ vanliga vilda djur och grupperar dem _____ efter det vetenskapliga system som används för att gruppera djur.
med viss säkerhet med viss säkerhet
med viss säkerhet med viss säkerhet
med säkerhet med säkerhet
Övergripande i kursen
Eleven redogör _____ för biologins betydelse inom naturbruket samt söker _____ information om djur.
översiktligt med viss säkerhet
utförligt med viss säkerhet
utförligt och nyanserat med säkerhet
Övergripande i kursen
I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven ____ begrepp, teorier och modeller.
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet